Postul de manager al spitalului Câmpulung, se mută pe rolul instanței?!

111

Postul de manager al spitalului Câmpulung rămas vacant a fost scos la concurs în luna mai a acestui an, după ce fostul director Gore Stănescu și-a dat demisia și a fost înlocuit cu Marinela Cristian.

Pe 10 mai, s-a încheiat perioada de primire a dosarelor, iar luni, 13 mai, au fost publicate rezultatele preselecţiei. Comisia de concurs, formată din Sergiu Cicu, preşedinte, Estera Stămoiu şi Adina Mariana Din, membre, iar Manuel Zenovie, secretar, a stabilit că doar unul dintre cei trei pretendenţi la funcţie îndeplinesc condiţiile de a merge mai departe în concurs. Este vorba despre Nicolaie Alexe, care, până în prezent a fost şef al Serviciului Managementul Serviciilor Medicale din cadrul spitalului Câmpulung, soţul Mihaelei Alexe, şefă de birou în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Argeş. Nicolaie Alexe a ieşit în evidenţă în urmă cu trei ani, când un consilier local câmpulungean a sesizat comportamentul deplasat al acestuia în cadrul unităţii sanitare, dar şi în urmă cu câteva luni, atunci când el a fost cel care a primit donaţia celor 10.000 de euro, oferită spitalului de către un pensionar din comuna Aninoasa.

Pe data de 22 mai 2019, s-a derulat proba de susţinere publică a proiectului de management de cel care a trecut de preselecţia dosarelor, în cazul postului de manager al spitalului municipal Câmpulung.

Şi-au mai depus actele, dar au fost incomplete, Mihai Ionuţ Bălan, care nu a îndeplinit condiţiile de participare la concurs, prevăzute la litera d) (nu a prezentat documente care să ateste vechimea de cel puţin 2 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată), coroborat cu litera b) (absolvent al unei instituţii de învăţământ superior Medical, Economico – Financiar sau Juridic), din Regulamentul şi Anunţul de concurs.

Pavel Mugur Schiaucu a fost respins pe motiv cu nu a îndeplinit condiţiile de la litera c) a Regulamentului şi Anunţului de concurs, adică nu a pus la dosar acte care să ateste că a absolvit cursuri de perfecţionare în Management sau Management Sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, ori că a absolvit un master sau doctorat în Managementul Sanitar, Economic ori Administrativ, organizat de o instituţie de învăţământ superior acreditată. În afară de acest motiv, comisia a consemnat că proiectul de management a fost depus doar în format electronic şi nu a putut fi vizualizat, CD-ul fiind gol.

După soluționarea contestațiilor au apărut trei candidați, în loc de unul

După soluţionarea contestaţiilor, comisia alcătuită din dr. Maria Păun, preşedinte, dr. Daniela Prunoiu şi prof. Gheorghe Sârbu, membrii, şi jr. Nicolae Crânguş, secretar, a stabilit că cele două dosare care fuseseră respinse în primă fază, pe motiv că nu erau respectate condiţiile prevăzute de Regulament, au fost declarate admise. Astfel, în lupta pentru funcţia de manager al spitalului municipal au intrat şi Pavel Mugurel Schiaucu şi Ionuţ Mihai Bălan. Comisia de contestaţii a concluzionat că dosarul lui Pavel Mugurel Schiaucu, jurist în cadrul primăriei Schitu Goleşti, a fost admis, deoarece Regulamentul de concurs şi anunţul nu prevăd formatul în care trebuie depus Proiectul de Management, CD-ul nu a fost verificat la momentul primirii dosarului de participare la concurs, iar diploma de Master în „Dreptul Uniunii Europene şi Funcţionarul Public European” corespunde cerinţelor postului, fapt confirmat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu. În cazul lui Ionuţ Mihai Bălan, şeful Biroului Informatică al spitalului, s-a decis că diplomele depuse şi adeverinţa de vechime, îndeplinesc condiţiile solicitate prin Regulament şi Anunţ.

La proba de susţinere publică a proiectului de management, în urma căruia urma să se stabilească cine îi va lua locul lui Grigore Stănescu, dacă nu vor fi alte contestaţii, Nicolaie Alexe a prezentat Managementul Calităţii Serviciilor Medicale – Îmbunătăţirea Calităţii Serviciilor Medicale în Spitalul Municipal; Ionuţ Mihai Bălan a susţinut „Managementul Calităţii Serviciilor Medicale – Îmbunătăţirea Calităţii Serviciilor Medicale prin Extinderea şi Reabilitarea Clădirii de Oncologie şi Reconfigurarea Structurii Organizatorice a Spitalului”; iar Pavel Mugurel Schiaucu, „Indicatorii Cheie de Performanţă (KPI), Instrumente Fundamentale în Managementul şi Măsurarea Performanţei Spitalului (Managementul Resurselor Umane)”.

După proba de susţinere publică a proiectului de management, a fost declarat câştigător Nicolaie Alexe, cu 9,16 puncte, intrat în competiţie din postura de şef al Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Medicale. Ceilalţi doi contracandidaţi, Mihai Ionuţ Bălan şi Pavel Mugurel Schiaucu, au fost respinşi, primul, cu 8,45 puncte, şi al doilea, cu 5,71 puncte. În termenul legal de depunere a contestaţiilor, eliminaţii au făcut plângere, cerând reanalizarea situaţiei. Numai că un membru al comisiei de contestaţii a intrat în concediu şi reclamaţiile au rămas nesoluţionate până luni, 3 iunie.

Alte reclamații și probleme cu organizarea

Luni, 3 iunie, dr. Maria Păun, dr. Daniela Prunoiu, prof. Gheorghe Sârbu şi jr. Nicolae Crânguş, membrii comisiei de contestaţii, s-au întrunit şi au emis un proces-verbal, prin care s-a concluzionat că „există o neconcordanţă între Regulament şi anunţul de organizare al concursului.” Cum contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora, comisia nu s-a întrunit în termenul legal în componenţa stabilită de Regulament, iar Consiliul de Administraţie al Spitalului a fost propus să dispună cine este câştigătorul concursului.

Astfel, în după amiaza zilei de 3 iunie, Consiliul de Administraţie al spitalului municipal, întrunit în şedinţă, a hotărât că Nicolaie Alexe este declarat admis, cu 9,16 puncte, şi va fi noul manager al unităţii medicale. Decizia a fost semnată de preşedintele Consiliului de Administraţie, Sergiu Cicu. Nemulțumiții nu se opresc aici cu reclamațiile și vor să ajungă pe rolul instanței de judecată cu organizarea acestui concurs.