Prefectul- în instanță cu șase primari care nu au respectat legea

16
mihai_oprescu, primari_arges, prefectura_arges, proces

Prefectul Mihai Oprescu a prezentat situația dosarelor de pe rolul instanțelor dintre Instituția Prefectului și autoritățile locale din județ. Astfel, au fost câştigate dosarele prin care primarii din Câmpulung, Albeştii de Muscel şi Vultureşti solicitau anularea ordinelor privind încetarea mandatelor înainte de expirarea duratei normale. Năftănăilă Ion – fost primar al comunei Albeştii de Muscel – a formulat recurs deşi sentinţa prin care cererea de anulare a ordinului Prefectului Judeţului Argeş a fost respinsă, este definitivă. Au fost emise ordine de încetare a mandatelor pentru 2 consilieri locali, din comunele Coşeşti şi Aninoasa, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către partidele pe lista cărora au candidat. A fost comunicat primarului comunei Stîlpeni ordinul privind încetarea mandatului înainte de expirarea duratei normale. Până în prezent Tribunalul Argeş nu a comunicat o acţiune privind anularea sau suspendarea acestui ordin. În ceea ce priveşte controlul de legalitate, au fost întocmite 33 adrese de revocare a unor dispoziţii emise de primari sau hotărâri adoptate de consiliul judeţean şi consiliile locale. Întrucât 17 dintre acestea nu au fost revocate, prefectul a formulat acţiune la instanţa de contencios administrativ. În prezent sunt în curs de judecată, în diferite faze procesuale: Consiliul Judeţean Argeş  – două hotărâri, Topoloveni – trei hotărâri, Drăganu – două hotărâri, Slobozia –  opt hotărâri au fost atacate la instanţa de contencios administrativ pentru că au fost adoptate fără respectarea cvorumului cerut de lege, Valea Danului – o hotârâre, Bălileşti – o dispoziție. Prefectul Oprescu ne-a informat că în permanenţă consilierii juridici întocmesc adrese către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru întocmirea actelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.