Primăria Mioveni va începe consultările publice privind actualizarea P.U.G.-ului şi a Regulamentului de Urbanism al oraşului Mioveni

13
primaria_mioveni, ion_georgescu, urbanism

Conducerea Primăriei Mioveni anunţă publicul, factorii interesați, organizații ale societății civile, asociații profesionale, reprezentanți ai mediului de afaceri şi proprietarii de terenuri despre intenţia de actualizare şi revizuire a P.U.G.-ului şi a Regulamentului de Urbanism al oraşului Mioveni.  Potrivit legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, fiecare unitate administrativ – teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe P.U.G.-ul la un interval de timp cuprins între 5-10 ani.  Această actualizare este extrem de importantă, având în vedere corelarea P.U.G.-ului cu bugetul şi programele de investitii publice ale localităţii, conform Strategiei de Dezvoltare Locala a oraşului Mioveni pentru perioada 2014-2020 (aprobată prin HCL nr.27/24.03.2014). Astfel, în zilele de 05, 12, 19 şi 26 noiembrie a.c., începând cu ora 16.00, la sediul Primariei se vor organiza dezbateri cu publicul interesat pe acestă temă. Cei interesaţi pot depune la Primăria oraşului Mioveni (Registratură), sau la adresa cic@primariamioveni.ro, propuneri, sugestii sau opinii, până la data de 23 noiembrie 2015. Răspunsul la observaţiile transmise se vor posta pe site-ul instituţiei www.primariamioveni.ro , şi se vor afişa la sediul Primăriei, în maximum 35 zile de la data prezentului anunţ. Informaţii suplimentare despre acest proiect se pot găsi la Biroul Urbanism, camera 20, telefon 0348\455.888. Persoană de contact, arhitect- şef cu delegaţie, Dan Popescu.