Primăria piteşti angajează!

DISTRIBUIȚI
consiliul local pitesti, primarie, arges

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 11.07.2018, ora 1000, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Direcției Dezvoltare Locală-Compartimentul Monitorizare Învățământ, Cultură.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în ramura științelor juridice – specializarea drept;

– vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor;

-cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator;

– condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

  • 07.2018, ora 1000 – proba scrisă;
  • 07.2018, ora 1000– interviul.

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro,  de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice,  sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 02.07.2018.