Proiect pe fonduri europene – finalizat de Primăria Pitești!

4

Astăzi a avut loc conferința de închidere a proiectului „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției – EtICo”, cod SIPOCA 423/SMIS 2014+/ 118191, având o valoare eligibilă de  294.407,76 lei,  implementat în perioada 3.07.2018 – 30.06.2019.

În cadrul acestuia a fost dezvoltată Procedura de sistem privind Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și trei proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție.

De asemenea, 95 de persoane (funcționari publici) din cadrul Primăriei Pitești au fost certificate ANC pentru ocupația de expert prevenire și combatere a corupției.

A fost elaborat un Manual de bune practici în domeniul eticii și integrității ce a fost distribuit în cadrul instituției și către alte entități ale administrației publice din județul Argeș. În cadrul site-ului Primăriei Pitești a fost creată secțiunea E-sondaje informatic în vederea creșterii capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției