Proiecte privind gospodărirea apelor în atenția publicului

8
apele_romane, ape_arges, comitet_bazinal

Astăzi, la Pitești, a avut loc ședința de lucru a Comitetului de Bazin Argeș-Vedea, la care au participat  reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai instituțiilor prefectului, primăriilor, consiliilor judeţene, ONG-urilor şi agenţilor economici din județele Argeș, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița.  În cadrul ședinței de lucru a fost avizat  Proiectul Planului de Management al spațiului hidrografic Argeș-Vedea  (2016-2021 – ciclul al II –lea de planificare). Acest plan prezintă etapele ce trebuie parcurse pentru a îmbunătăți caliatatea mediului acvatic și activitățile necesare pentru implementarea acestuia. Informaţiile prezentate de document reprezintă cea mai recentă evaluare a presiunilor şi a impactului acestora asupra mediului acvatic, progresele înregistrate în atingerea obiectivelor pentru anul 2021 şi identifică  problemele importante privind gospodărirea apelor, care încă afectează în mod direct sau indirect starea apelor de suprafaţă şi subterane.  În cadrul întâlnirii a fost prezentat stadiul Planului de Management al Riscului la Inundații în bazinul hidrografic Argeș-Vedea, document aflat în lucru, în etapa de consultare publică. Acesta conține un Catalog de măsuri potenţiale pentru reducerea riscului la inundații și se axează pe prevenirea, protecţia,  pregătirea, inclusiv prognozele  de inundații și sistemele de avertizare.  Acest document prevede: promovarea practicilor de utilizare durabilă a terenurilor; îmbunătățirea capacității de retenție a apei; inundările controlate ale anumitor zone în cazul unor inundații; măsuri structurale şi nestructurale pentru reducerea hazardului şi, deopotrivă, a consecinţelor.  Reprezentanții Administrției Bazinale de Apă Argeș- Vedea au prezentat și aspecte din activitatea de gospodărire a apelor desfășurată în perioada ianuarie- octombrie 2015.