Raport: Condiții de lux la Penitenciarul Mioveni

108
penitenciar mioveni

În data de 20.01.2017, începând cu  orele 12.00, la sediul Centrului Cultural Educativ Mioveni a avut loc prezentarea raportului de activitate a Penitenciarului Mioveni de către domnul director, inspector principal de penitenciare, Emanuel Daniel CONEA, eveniment la care au luat parte doamna comisar șef de penitenciare Laurenția Florentina ȘTEFAN, reprezentat al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul Ion GEORGESCU, primar al orașului Mioveni, colaboratori și personalul unității.

În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2016 de către serviciile şi compartimentele instituţiei, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017, astfel:   

Obiectivele principale ale Penitenciarului Mioveni pentru anul 2016 au fost:

Garantarea siguranței sistemului administrației penitenciare și uniformizarea modului de aplicare a regimului penitenciar

Structura generală a efectivelor custodiate a suferit unele modificări, Penitenciarul Mioveni fiind profilat din anul 2016 și pentru categoriile de deținuți sancționați cu internare în Centru de detenție pentru care s-a dispus măsura continuării executării în penitenciar.

Efectivul custodiat la finalul anului 2016 a înregistrat o scădere clară, față de anul anterior, ca efect al implementării noii legislații penale, aspect care a influențat pozitiv condițiile de detenţie asigurate. În anul 2016, dintr-un efectiv mediu de 657 deţinuţi, au fost folosiţi la muncă un număr de 180 deţinuţi, reprezentând 27,39 % din efectivul unităţii.

Se menține un grad ridicat de siguranță, aspect demonstrat prin faptul că nu au existat situații de evadare, tentative de evadare sau părăsiri ale punctelor de lucru;

Au fost achiziționate mijloace individuale de legătură și imobilizare. De asemenea, au fost dotați toți supraveghetorii cu detectoare portabile de metale, iar spre finalul anului, am primit de la BAGR o autospecială transport deținuți necesară desfășurării misiunilor de escortare în condiții de siguranță

În cursul lunii decembrie a fost montat  sistemul de control – acces, acest aspect sporind siguranţa sectorului de deţinere și al unității.

Au fost sporite măsurile privind siguranţa individuală a membrilor personalului care desfășoară activități directe cu persoanele private de libertate. Astfel, în cursul lunii decembrie a fost instalat sistemul ”man-down”, fiind montate în toate spațiile interioare receptoare de semnal, membrii personalului fiind dotați totodată cu butoane de panică.

În cursul anului 2016 au fost finalizate lucrările de reparaţii curente la camerele din cadrul secţiilor E1, E2.

La nivelul Penitenciarului Mioveni nu se mai poate vorbi de existenţa unui fenomen generalizat de introducere şi utilizare a mijloacelor de comunicaţie la distanţă. Se înregistrează un raport mai mare față de anul 2015 între ceea ce înseamnă prevenirea introducerii acestor mijloace in interiorul locului de deţinere şi activitatea de identificare şi confiscare a acestora din posesia deţinuţilor.

Educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială adaptate nevoilor deţinuţilor în vederea creşterii şanselor de reintegrare socială

Cu titlu de noutate, în acest an, urmare derulării proiectului “Formare de formatori în mediul penitenciar”, finanțat prin Programul Erasmus+, 5 dintre educatori au fost pregătiți, în Marea Britanie,pentru elaborarea programului educațional ”Program de formare a abilităților de leadership”.

Pentru prima oară, după 6 ani de demersuri susținute, începând cu anul școlar 2016-2017, au fost demarate cursuri de instruire școlară pentru clasa a IX a, profil electric, împreună cu Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Dacia Mioveni și în parteneriat cu Primăria Mioveni și Inspectoratul Școlar Județean Argeș, conform protocolului încheiat cu aceste instituții.

În contextul Calendarului tematic, Penitenciarul Mioveni, pornind de la premisa că “Şahul este cel mai  minunat  mijloc de disciplinare  a  gândirii, de ordonare  a domeniilor de cunoaştere  şi de  recreaţie a  spiritului”, a organizat, în data de 08 aprilie 2016, Ediţia a II-a a ”Campionatului naţional de șah pentru deţinuţi”, la care au participat 20 de persoane condamnate, custodiate de 10 penitenciare.

Încurajând afirmarea deţinuţilor în domeniul sportiv, care contribuie la îmbunătăţirea imaginii de sine şi creşterea încrederii în propria persoană, precum şi promovarea unei atitudini competitive, continuând tradiția, în luna octombrie, unitatea noastră a organizat cea de-a treia ediție  a  ”Olimpiadei persoanelor private de libertate”. La această activitate au participat 99 persoane custodiate de 12 penitenciare.

Pentru dezvoltarea abilităților psihosociale ale persoanelor custodiate, în vederea facilitării integrării în familie și societate, a fost implementat proiectul de activitate „Din nou împreună”, la care au participat 12 deținuți, 2 beneficiind și de ședința finală concretizată într-o întâlnire cu membrii familiei, mediată de asistent social și psiholog.

Asigurarea asistenţei medicale de calitate, protejarea şi promovarea sănătăţii, precum şi prevenirea îmbolnăvirilor

Asigurarea asistenţei medicale cu personal calificat continuă trendul observat şi în anii anteriori, în întreg sistemul penitenciar, în special cu privire la posturile încadrate cu medici de medicină generală.

            Pentru suplimentarea numărului de medici, în cursul anului 2016 au fost încheiate din bugetul Penitenciarului Mioveni, două contracte de prestări servicii de medicină generală astfel : un contract începând cu 01.07.2016, celălalt începând cu 19.08.2016.

În cursul anului 2016, la cele 3 cabinete medicale din spaţiul de detenţie au fost acordate un număr de  16950 consultaţii medicina generala, 11943 tratamente injectabile şi de mică chirurgie. Se observă o scădere semnificativă a numărului de cazuri noi de îmbolnăvire, 21 în 2016 față de 59 în 2015 și 96 în 2014.

Management instituţional performant

Din prelucrarea datelor statistice pot fi evidențiate câteva aspecte relevante în îndeplinirea obiectivului general asumat, respectiv:

–       Sistem de control managerial funcțional şi actualizat, un instrument foarte util pentru realizarea obiectivelor instituționale. Este necesar a se urmări activitățile propuse la nivelul tuturor funcțiilor de conducere din unitate.

–       Execuție bugetară foarte bună, având în vedere provocările anului 2016, cu cel mai mare buget din ultimii ani. Pe total buget din subvenții execuția bugetară a fost de 99,55%

Ponderea veniturilor proprii în bugetul instituţiei reprezintă 2,94%;

 O provocare mare a anului 2016 a fost reprezentată de fluctuația de personal în special de numărul mare al pensionărilor. Cu un stat subdimensionat la început de an, cu un număr mare de pensionări și plecări din unitate, am reușit totuși să depășim obstacolele prin dăruirea personalului.

La final de an gradul de încadrare a fost de 85%, în condițiile unui stat de funcții mult dimensionat. De semnalat este și faptul că în luna decembrie 2016, prin Ordin al Ministrului Justiției au fost radiate 3 funcții din cele existente.

La data de 01.03.2016, la Penitenciarul MIOVENI a avut loc o vizită din partea unei delegații formată din ambasadori ai unor state din Uniunea Europeană și SUA, reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Ministerului Justiției, precum și ai Curții de Apel Pitești.

Au fost prezenți: Ambasadorul SUA, Ambasadorul Germaniei, Ambasadorul Olandei, Norvegiei, Canadei și cel din Marea Britanie.

Scopul vizitei a fost acela de a facilita accesul direct la realitățile din cadrul instanțelor și penitenciarelor din România și de a obține informații direct, nemijlocit.

 Interesul din partea membrilor delegațiilor faţă de mediul penitenciar a vizat în principal probleme privind supraaglomerarea, asistența medicală, accesul la programe educaționale, posibilitățile de reinserție socială și evitarea recidivismului.

Prin urmare, vizita organizată în data de 1 martie la Penitenciarul MIOVENI a fost prima vizită la care au participat șefi ai misiunilor diplomatice la București

     Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii penitenciarului

Se remarcă creşterea substanţială a finanţării pentru activitatea de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie precum şi a celor de muncă pentru personal, pentru creșterea gradului de siguranță pentru personal și unitate. Amintesc doar câteva din achizițiile efectuate și lucrările realizate:

–    Au fost finalizate lucrările de reamenajare a tuturor camerelor de detenţie din cadrul secţiilor de detenţie nr. 1 şi 2.

–    Au fost începute lucrările de reamenajare la 15 (cincisprezece) camere de detenţie din cadrul secţiei de detenţie nr. 5. Până în prezent au fost finalizate şi predate în vederea populării 7 (şapte) camere.

–    S-au realizat:

–        Lucrări de refacere a acoperişurilor prin acoperirea cu tablă tip ţiglă metalică, montat jgheaburi şi burlane, reparaţii streaşină şi pazie din lemn la clădirile Pavilion Administrativ Comandă şi Pavilion Administrativ Auxiliar.

–        Lucrări de refacere a acoperişurilor prin acoperirea cu tablă tip ţiglă metalică, montat jgheaburi şi burlane, vopsitorii streaşină şi pazie la clădirea Secţii detenţie 1 şi 2.

–        Lucrări de refacere a acoperişurilor prin acoperirea cu tablă tip ţiglă metalică, montat jgheaburi şi burlane la clădirea Secţie detenţie nr. 5.

–        Lucrări de reabilitate termică efectuate prin termoizolarea cu polistiren a pereţilor exteriori ai clădirilor Pavilion Administrativ Comandă, Pavilion Administrativ Auxiliar.

–        Lucrări de reabilitate termică efectuate prin termoizolarea cu polistiren a pereţilor exteriori ai clădirii Secţii detenţie 1 şi 2 și secția femei.

–        Lucrări de reabilitate termică efectuate prin termoizolarea cu polistiren a pereţilor exteriori şi înlocuirea tâmplăriei exterioare (uşi şi ferestre) la clădirea Brutărie.

–        Lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la toate cabinetele medicale din cadrul unităţii prin montarea de boilere electrice.

–        Reparaţii la instalaţiile electrice și  instalaţiile sanitare;

–        A crescut confortul termic în toate spaţiile de cazare dar și în spațiile destinate activității personalului;

–        Au fost achiziționate 24 stații emisie recepție, 15 detectoare de metale, 56 televizoare, 42 telefoane fixe, 4 video proiectoare, 1 CD player, 1 DVD player, 1 camera foto.

–        Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale funcţionarilor publici cu statut special am reușit achiziţionarea următoarelor produse: Autobuz transport interurban de persoane, Sistem protecție valori umane man-down, Sistem control acces, Scaune ergonomice, Servere, Calculatoare, Imprimante, Aparate de aer condiționat, Mobilier birou, Dulapuri metalice, Frigidere, boilere apă caldă, etc.

–        Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie ale deţinuţilor s-au achiziţionat următoarele produse: ansambluri paturi metalice, pături, perne ignifuge, cearceafuri, televizoare, mobilier şcolar, diverse articole destinate activităților cultural-educative şi recreative.

              În cadrul capitolului „investiţii” în anul 2016 au fost realizate în vederea transmiterii şi aprobării în cadrul Consiliului Tehnico – Economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:

    • lucrări de proiectare prin realizarea studiului geotehnic preliminar şi a expertizei tehnice pentru obiectivul „Modernizare secţii detenţie 3 şi 4 – Penitenciarul Mioveni, Judeţul Argeş”.

    • lucrări de proiectare prin realizarea studiului geotehnic preliminar şi a expertizelor tehnice pentru obiectivul „Ansamblu dormitoare deţinuţi „Gospodăria Agrozootehnică Miceşti – Penitenciarul Mioveni, Judeţul Argeş”.

              Toate aceste realizări au fost posibile prin eforturile depuse de întregul personal al unităţii, care a dat dovadă de profesionalism şi responsabilitate.

              Și în anul 2017 vor continua demersurile în vederea îmbunătățirii condițiilor de detenție pentru persoanele private de libertate, a condițiilor de muncă pentru funcționarii publici cu statut special, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor condamnate la o pedeapsă privativă de libertate.