S.Ed.C. Mioveni – UTIL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ – Cum se face verificarea și înlocuirea apometrelor defecte?

98

Apometrul (contorul de apă) este aparatul de masură care sta la baza facturării serviciilor prestate și este montat într-un cămin amplasat la limita de proprietate a utilizatorului, fiind ultima componentă a rețelei publice. Apometrele sunt instalate și întreținute de către operatorul serviciului public de alimentare cu apă (SC Servicii Edilitare pentru Comunitate SRL). Verificarea exactității indicațiilor contorului de apă se face ca obligație legală a operatorului/prestatorului sau dacă utilizatorul solicită în scris această operațiune.
Procesul de verificare a apometrelor defecte se inițiază în 3 situații:

a) Abonatul S.C. Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL depune la registratura societății o cerere tip prin care se solicită verificarea contorului de apă rece. Trebuie să știți că în cazul în care contorul de apă funcționeaza corect, cheltuielile cu verificarea vor fi suportate de către abonat.

b)   Ca urmare a analizei de citire efectuată de către operatorul date.
c) Ca urmare a constatării în teren a unor neconformități de către operatorul de teren.
În urma acestor constatări, operatorii de teren (metrologi) se deplasează la adresa respectivă, pentru verificarea apometrului. Metrologul conectează Optohead-ul la contor, operează cu laptopul verificând înregistrările din contor și se urmăreste raportul erorilor și alarmelor.
În urma verificărilor se poate constata fie că apometrul nu prezintă nici o defecțiune, fie că apometrul este defect: defect electronic (din raportul erorilor și alarmelor), aer in instalație, lipsă afișaj (lipsă semnal radio), ori este spart.

Dacă apometrul nu prezintă nicio defecțiune, abonatul poate renunța la verificarea metrologică sau:
a) poate solicita montarea unui contor etalon (legarea în serie a altui apometru) și se efectuează citiri de 2 ori pe săptămână, timp de 2 săptămâni. Dacă rezultatul nu este corect (citirea consumului pe cele 2 apometre este diferit) se procedează la schimbarea apometrului din lotul de apometre în garanție. Dacă rezultatul este corect, se întocmește devizul pe lucrare.

b) abonatul solicită verificare metrologică în cazul unei unități specializate. Dacă apometrul nu este defect, cheltuiala va fi suportată de către abonat; dacă apometrul este defect, cheltuiala va fi suportată de societate și se va înlocui apometrul.
Dacă în urma verificărilor din teren se constată ca apometrul este defect, se va întocmi de către metrolog un referat care contine tipul problemei și se va fotografia apometrul. În timpul verificărilor realizate de către metrolog se va genera raportul erori/alarme din softul de verificare. În funcție de rezoluția dosarului, se poate ajunge la stornarea facturii. În cadrul aceleiași facturi se stornează consumul facturat eronat și se facturează cantitatea de apă reprezentând media consumului din ultimele 12 luni.