S.Ed.C. Mioveni – UTIL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ! Eliberarea avizului și întocmirea proiectuui de branșament apă și racord canalizare

DISTRIBUIȚI

S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. este o firmă modernă şi dinamică de proiectare şi asistenţă tehnică în domeniul serviciilor edilitare. Misiunea noastră este de a concepe şi elabora instalaţii şi reţele edilitare, de a oferi servicii profesionale şi complete venind în întâmpinarea nevoilor și cerințelor clienților.
Procesul de eliberare a avizului pentru obținerea autorizației de construcție și cel de execuție a proiectelor de branșament apă și racord canalizare sunt două activități foarte importante în cadrul Serviciului Apă-Canal, fiind obligatorii pentru solicitantul (persoană fizică sau juridică) care dorește să beneficieze de serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Eliberarea avizului pentru obținerea autorizației de constuire
Cererea de eliberare a avizului va fi depusă împreună cu documentația tehnică (plan de situație, plan de încadrare în zonă, memoriu tehnic) la Biroul Contractare Facturare (parter), unde clientul va achita și taxa pentru eliberarea avizului, în valoare de 36,82 lei (fără TVA).
Eliberarea avizului se realizează în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.

Cum obținem proiectul de branșament apă și racord canalizare?
Clientul/solicitantul depune o cerere privind execuția proiectului, ce va fi însoțită de actul de proprietate, copie BI/CI, plan de încadrare în zonă și plan de situație.
Cererea și documentația se depun la Biroul Contractare Facturare (parter), unde clientul achită și taxa pentru execuția proiectului, în valoare de 150 RON (cu TVA).
Întocmirea proiectului de execuție branșamente apă și racord canalizare se execută de către personalul specializat din cadrul unității noastre, sau poate fi făcut și cu o altă firmă specializată.