Se schimbă cărțile de identitate. Află de când!

Ministerul Afacerilor Interne a lansat recent în dezbatere publică un proiect de act normativ care stabilește forma și conținutul cărților de identitate.Proiectul de hotărâre a Guvernului vine în completarea Legii 162/2020, care a apărut în august și care schimbă cadrul legal al actelor de identitate, una dintre schimbările majore fiind posibilitatea emiterii de cărți de identitate simple sau electronice și pentru copiii sub 14 ani, conform avocatnet.ro.

Potrivit proiectului, cartea de identitate simplă va fi de tip cartelă și va avea aceleași dimensiuni ca în prezent, respectiv 105 pe 74 de milimetri. În ceea ce privește datele ce vor fi înscrise pe ele, cărțile de identitate simple vor fi tipărite pe o singură față și vor conține: denumirea statului, denumirea documentului, seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din șase cifre, denumirea structurii emitente, termenul de valabilitate, fotografia titularului, codul numeric personal, numele de familie şi prenumele, cetăţenia, locul naşterii, sexul și domiciliul.

Distribuie prietenilor

Pe de altă parte, spre deosebire de cartea de identitate simplă, cea electronică va fi tipărită pe ambele fețe. Pe fața documentului vor fi trecute: denumirea statului emitent, tipul documentului, numele de familie, prenumele, genul titularului, cetățenia, data nașterii, codul numeric personal, numărul documentului, data expirării valabilității, semnătura olografă a titularului, imaginea facială a titularului.

Pe verso vom regăsi: domiciliul, data emiterii și autoritatea emitentă, zona de citire automată cu caractere identificabile optic, zona cip.

Cartea electronică de identitate românească va conține toate elementele de securitate obligatorii prevăzute de legislația europeană, astfel încât va permite libera circulație a deținătorilor în spațiul Uniunii Europene.