Senatul, licitaţie pentru o investiţie DE PROPORŢII. Ce vor să cumpere aleşii

13
senat vvooot

Senatul a demarat o procedură de licitaţie deschisă pentru a cumpăra covoare cu fire răsucite, mai exact mochetă de interior şi exterior, în valoare de 142.016 lei, criteriul de atribuire al contractului fiind preţul cel mai scăzut. Potrivit unui anunţ postat în SEAP, Senatul vrea să încheie un contract de achiziţii publice pentru a cumpăra 2.000 mp mochetă de interior şi 200 mp mochetă de exterior. Cuantumul garanţiei de participare este de 1.344 lei pentru lotul I şi 76 lei pentru lotul II, perioada de valabilitate fiind de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Garanţia se constituie prin virament bancar în contul Senatului României sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegherea. Totodată, garanţia de bună execuţie se constituie în termen de cinci zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică şi va fi în cuantum de 10% din preţul contractului, fără TVA. Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut, ofertele putând fi depuse până la data de 19 iulie 2017, ora 15.00. Sursa de finanţare este reprezentată de fonduri bugetare.