Simona Bucura-Oprescu susține modificarea legii privind calitatea în construcții

5
simona bucura oprescu, parlament, interpelare, autostrada pitesti sibiu

În data de 28 noiembrie 2018, a fost depusă în Parlamentul României o propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. Printre inițiatori se numără și deputatul PSD Simona Bucura-Oprescu.

„Cererea tot mai ridicată de locuințe noi, precum și lacunele legislative permit dezvoltatorilor să introducă în piața imobiliară spații cu destinația de locuințe, la standarde necorespunzătoare privind echiparea cu utilități, care să corespundă condițiilor și exigențelor de calitate a vieții, punând chiar în pericol siguranța și viața locatarilor.

În ultima perioadă au avut loc mai multe incendii la imobile cu destinația de locuințe, care nu aveau semnate procese verbale de recepție la finalizarea lucrărilor de construcții sau care nu aveau bransamente autorizate, adecvate și definitive, în acord cu destinația de locuire.

În fapt, în ultimii ani au fost semnalate zeci de situații în care au avut loc incendii sau explozii soldate cu victime și pagube materiale, având drept cauză instalațiile improvizate sau neadecvate, la care unii dezvoltatori imobiliari au recurs pentru a crea înșelător senzația că blocul dat în folosința locatarilor este branșat la utilități și poate oferi condiții normale și sigure de folosință.

Chiar dacă opinia publică a identificat investitorii, dezvoltatorii sau proprietarii acestor imobile drept vinovați morali, aceștia ascunzând starea de fapt a construcției și riscul la care se expun locatarii, legea este lacunară în stabilirea responsabilităților și sancționarea faptelor.

Așa cum prevede legea, calitatea construcțiilor este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Legea instituie sistemul calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, dar trebuie completată cu prevederi privind accesul, în condiții de siguranță, la utilități, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

Prin urmare, inițiativa legislativă de completare și modificare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, răspunde interesului public de a proteja drepturile cetățenilor, clarifică și acoperă lipsurile semnalate, întărind ordinea relațiilor în societate.”, se arată în expunerea de motive.

Proiectul a fost depus în Senat, camera decizională fiind Camera Deputaților. Puteți consulta modificările propuse aici!