Șomajul în Argeș, în scădere

DISTRIBUIȚI

Din analiza datelor statistice, la finele lunii mai 2018, se constată că numărul total al șomerilor înregistrați la AJOFM Argeș a fost de 8.734 persoane (1.791 șomeri indemnizați și 6.943 persoane ce nu beneficiază de indemnizație de șomaj), în scădere cu 202 persoane (-2,26 p.p.) față de luna precedentă și în scădere cu 1.377 persoane (-13,62 p.p.) față de aceeași lună a anului 2017. 

In luna mai au intrat în evidența agenției 777 persoane, din care 627 persoane nou înregistrate și au ieșit din evidență 979 persoane.

La sfârșitul lunii mai 2018, rata  șomajului  înregistrat în județul Argeș a fost  3,4%, în ușoară scadere (-0,08 p.p.) față de luna precedentă și în scădere cu 0,54 p.p. față de luna mai  2017.

Analiza situației beneficiarilor de drepturi conform Legii 76/2002 a arătat că ponderea cea mai mare în totalul persoanelor înregistrate o dețin în continuare persoanele cu vârste cuprinse între 40 – 49 ani (29,97%) și 30 – 39 ani (21,26%), în timp ce la categoria persoanelor cu vârsta sub 25 ani s-a înregistrat o valoare de 7,19%. Din  punct de vedere al pregătirii profesionale aceste persoane se structurează astfel: persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional – 83,5%, persoane cu nivel de instruire liceal și postliceal – 12,3% și persoane cu nivel de instruire universitar – 4,2%.

Analizând structura șomerilor pe sexe, femeile reprezintă o medie de 44,65% (3.900 persoane) din numărul total al șomerilor, înregistrând o creștere cu 0,26% față de  ponderea în totalul șomerilor înregistrați, din luna  precedentă.

Prin derularea programului de ocupare a forței de muncă, în perioada 01.01-31.05.2018 au fost încadrate în muncă 2.282 persoane, din care 432 persoane au beneficiat de măsurile active finanțate prin bugetul asigurărilor de șomaj. 

De asemenea, prin derularea programului de formare profesională pentru anul 2018, în primele cinci luni au fost organizate 20 cursuri pentru manager resurse umane, inspector resurse umane, infirmieră, lucrător în comerț, operator PC, bucătar, agent securitate, coafor, zidar, dulgher, lucrător în creșterea animalelor și lucrător în creșterea plantelor,  la care participă  411 persoane înregistrate în baza de date a agenției.