prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Un nou cartier rezidențial lângă Pădurea Trivale! Zeci de case și apartamente vor fi construite!

Un nou cartier rezidențial ar putea fi construit lângă Pădurea Trivale, în zona Zamfirești, potrivit unui proiect aflat pe masa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. Proprietarii terenului, printre care și un cunoscut om de afaceri, au solicitat analizarea studiului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea pe terenul de peste 33.000 mp de locuințe colective, individuale și spații de servicii.

CITEȘTE ȘI: DISPARE PERMISUL DE CONDUCERE! CU CE VA FI ÎNLOCUIT?

Potrivit proiectului, imbobilele vor avea mai multe regimuri de înălțime, respectiv subsol – demisol – parter – două etaje, subsol – demisol – parter – patru etaje + al cincilea retras sau simple case formate din parter și etaj. Accesul în viitorul cartier rezidențial se va face din străzile Gârlei și Zamfirești. De asemenea, pe lângă cei 30% din teren care vor fi alocați strict pentru spații verzi mai există o suprafață de 2113 mp de care investitorul nu are voie să se atingă, fiind parte din subzona Verde protejată existentă – pădure parc cu valoare peisagistică (Pădurea Trivale).

cartier zamfiresti scaled 1

Zona aproximativă a viitorului cartier rezidențial

„Studiu de oportunitate – str. Gârlei – Zamfirești – înaintat prin adresa nr. 47084/10.08.2023, inițiatori S.C. …………………. S.R.L., ……………….., ………………., ………………… – pentru emiterea AO în vederea elaborării PUZ pentru „Construire locuințe colective, individuale și funcțiuni complementare” pe terenurile în suprafață măsurată de 33.139 mp. Suprafață de teren studiată = 35619 mp formată din terenuri proprietate privată 33.139 mp și 2480 mp domeniu public – căi de comunicație str. Zamfirești cu nr. cad. 96935 și str. Gărlei cu nr. cad. 96996. Pe terenul în suprafață de 2113 mp având categoria de folosință pădure nu se va construi.

 Potrivit P.U.G. al municipiul Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90 din 2010, terenul studiat este situat parțial în U.T.R. nr. 19, în următoarele subzone: I 19a Unități industriale existente (POTmax = 50%; CUTmax = 1,5), LM 19 (a+b) Locuințe existente și propuse cu regim mic de înălțime (POTmax = 35 %; CUTmax = 0,7), CcR 19b Căi de comunicație rutiere propuse și TA 19a Subzonă existentă cu terenuri aflate permanent sub ape și parțial în U.T.R. nr. 21, P21a + (VP) subzonă Verde protejată existentă – pădure parc cu valoare peisagistică.

PROPUNERI:

Funcțiun propuse: rezidențială cu funcțiuni complementare

LM (b) – Subzonă cu regim de înălțime maxim propus S/D+P+2E

P.OT. maxim propus = 35,00 %;

C.U.T. maxim propus = 1,05;

LI (b) – Subzona cu regim de înălțime maxim propus S/D+P+4E – 5Er

P.OT. maxim propus = 40,00 %;

C.U.T. maxim propus = 1,80;

LI (a) – Subzona cu regim de înălțime maxim propus S/D+P+4E – 5Er

P.OT. maxim propus = 40,00 %;

C.U.T. maxim propus = 1,80;

LM (a) – Subzonă cu regim de înălțime maxim propus P+1E

P.OT. maxim propus = 35,00 %;

C.U.T. maxim propus = 0,70;

IS – Subzonă servicii cu regim de înălțime maxim propus S/D+P+2E.

P.OT. maxim propus = 40,00 %;

C.U.T. maxim propus = 1,60;

Se propune amenajarea la sol a unei suprafețe de spații verzi în procent de 30%.

Terenul studiat are acces auto și pietonal din străzile Gârlei și Zamfirești.

Observații: În cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 15.02.2023 a fost prezentat Studiul de oportunitate întocmit pentru elaborarea PUZ în vederea realizării investiției „Construire imobile locuințe individuale și colective” pe terenurile situate în intravilanul municipiului Pitești, str. Gârlei – Zamfirești, în suprafață de 33.062 mp, retras pentru revenire într-o altă ședință. A fost emis un alt certificat de urbanism nr. 718/22.06.2023 – terenul cu nr. cadastral 82056 în suprafață de 6510 a fost vândut și a revenit unui alt proprietar (SC Delta Plus Real Estate SRL)” se arată în proiect.

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului sau pe Tik Tok

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs