Vrei să devii administrator? Primăria Piteşti organizează examen!

DISTRIBUIȚI
cosiliul local pitesti, primarie

Primăria Municipiului Pitești organizează în data de 15.03.2018, ora 13.00, examen în vederea atestării persoanelor fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Pitesti.

Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor personale se pot face în perioada 01 -14.03.2018.

Actele necesare completării dosarului

-cererea pentru înscrierea la examenul de atestare;

-curriculum vitae;

-copii acte stare civilă (certificat naştere, certificat de căsătorie și B.I./C.I.);

-recomandare din partea asociaţiei de proprietari/locatari, purtând semnătura şi ştampila conducerii asociaţiei – preşedinte şi comitet executiv;

-dovada depunerii garanţiei materiale, în cuantumul stabilit de adunarea generală a asociaţiei de proprietari, în condiţiile legii;

-copii acte studii;

-certificat cazier judiciar (în original);

-adeverință medicală privind starea de sănătate a candidatului.

Bibliografia și alte informații suplimentare se pot obține la camera 32, telefon 0372481810,