Vrei să devii pompier? ISU recrutează!

DISTRIBUIȚI
pompieri cutremur

Începând cu data de 03.04.2017 (până pe data de 26.05.2017, ora 12.00 pentru ofiţeri – Facultatea de Pompieri și pentru candidații școlarizați de instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, pentru locurile M.A.I. și până pe data de 21.07.2017, ora 12.00 pentru subofiţeri – Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti ), Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş, selecţionează tineri în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, astfel:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri:

                 –35 locuri ofiţeri bărbaţi din care 1 loc pentru etnia romă;

                 –5 locuri ofițeri bărbați – Republica Moldova

                -10 locuri ofițeri bărbați – Palestinieni

            Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti

                        – 225 de locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă, bărbaţi, din care:

            – 2 locuri  pentru etnia romă

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu

           -22 locuri ofiţeri locuri bărbaţi şi femei:

                   -2 specialitatea Managementul organizației – Artilerie și Rachete

                   -1 specialitatea Managementul organizației – Auto

                    –3 specialitatea Comunicații și  Tehnologia Informației

            –12 specialitatea Finanţe-contabilitate.

            –4 specialitatea Intendenţă

Academia Tehnică Militară Bucureşti

          –38 locuri ofiţeri locuri bărbaţi şi femei din care:

              –7 specialitatea Inginerie de armament, rachete şi muniţii

         –5 specialitatea Echipamente şi sisteme electronice militare

              –4 specialitatea Inginerie genistică

          –4 specialitatea Inginerie geodezică

          –8 specialitatea Inginerie electronică și telecomunicații

          –4 specialitatea Ingineria autovehiculelor

          –2 specialitatea Inginerie civilă

               –4 specialitatea Calculatoare şi sisteme informatice pentru  apărare şi securitate naţională

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- Piteşti

          – 12 locuri maiştri –militari bărbaţi şi femei

          – 2 Specialitatea Auto

              –2 Specialitatea armament şi instalaţii de lansare

              –1 Geniu

              –2 Specialitatea operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii

              –1 Specialitatea construcţii 

              –2 Specialitatea Tehnică de comunicații

              –2  Specialitatea Intendență   

Durata studiilor la Facultatea de Pompieri şi Academia Tehnică Militară este de 4 ani.

Durata studiilor la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este de 3 ani.

Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă ,,Pavel Zăgănescu” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” este de 2 ani.      

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba romană scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 9. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00;
 13. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul instituţiei, din municipiul Piteşti, str.Traian, nr. 26, telefon 0248217400 interior 27130 Biroul Resurse Umane.

                Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresele web ale instituţiilor de învăţământ. www.academiadepoliţie.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro, www.mta.ro, www.igsu.ro, www.ncoacademy.ro