Vulturul Company- implicată în ingineriile financiare! Handbal Club Argeș- o bombă financiară cu explozie întârziată

33
cj_arges, tecau, hc_arges, scandal

Scandalul cheltuielilor nejustificate de la Asociația Clubul Sportiv Handbal Club Argeș, finanțată exclusiv de Consiliul Județean, a fost lămurit de curând printr-un audit efectuat de serviciul de specialitate al instituției finanțatoare. Deși numai anul acesta CJ Argeș a acordat o finanțare de 750.000 lei, documentele făcute publice de un consilier județean au arătat faptul că responsabilii clublui au efectuat o serie de cheltuieli indulgent spus neeligibile, printre care băuturi alcoolice, mese de protocol și indemnizații lunare consistente pentru “barosanii” clubului. Șeful serviciului audit al CJ, Sorin Țurcanu, arată în raportul său cu degetul și către colegii săi, de la Direcția Economică, care nu au urmărit modul cum se cheltuiesc banii oferiți drept finanțare clubului de handbal. 

 

Direcția Economică nu a urmărit cheltuirea banilor

 

Echipa condusă de șeful Serviciului de Audit Intern al CJ Argeș, Sorin Țurcanu, a găsit o mulțime de nereguli la Clubul Sportiv Handbal Argeș. Deși raportul de control a fost întocmit la finele lunii august, concluziile acestuia au fost prezentate consilierilor județeni abia la ședința de săptămâna trecută. Problemele semnalate se țin lanț. Astfel, în raportările intermediare cheltuielile eligibile nu au fost defalcate și justificate pe categorii, respectiv cheltuieli de cazare, de masă, transport, premiere, alimentație de efort, medicamente, etc. Reprezentanții Club Sportiv Handbal Argeș nu au respectat, în toate cazurile, termenul de transmitere către Consiliul Județean Argeș a raportului financiar însoțit de documentele justificative de cheltuieli și nu au depus raport suplimentar care să justifice diferențele între documentele depuse și sumele virate de către Consiliul Județean corespunzătoare celor 4 tranșe.  Nu s-a urmărit ca referatele-decont prezentate drept justificare pentru cheltuielile efectuate cu masa și cazarea sportivilor și stafului tehnic cu ocazia acțiunilor sportive și de pregătire să prezinte (sau să aibă anexe care prezintă), în mod explicit, numărul de sportivi beneficiari ai serviciilor respective și numărul de zile, astfel încât să se creeze posibilitatea verificării încadrării în prevederile secțiunii 2 și 3 din H.G. nr.1.447/2007 (actualizată) privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă. Nu s-a urmărit ca referatele-decont prezentate drept justificare pentru cheltuielile de deplasare cu autoturisme proprietate personală să aibă în anexă  documentul în baza căruia a fost efectuată deplasarea, completat conform prevederilor legale în vigoare. Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al județului Argeș a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin hotărâre, de Consiliul Județean Argeș, nu are stabilit un set de reguli detaliate, clare, privind  modalitatea de decontare a sumelor primite prin hotărâri ale Consiliului Județean.În cazul cheltuielilor cu indemnizaţiile sportive, alimentația de efort și premiile acordate sportivilor, instituția finanțatoare nu a urmărit impunerea unui set de reguli clare privind documentele în baza cărora se atestă eligibilitatea sumelor acordate, nu a solicitat clubului elaborarea unor regulamente privind modul de acordare a acestor sume și nu a impus prevederi clare privind obligația clubului de a respecta prevederile legale în materie de fiscalitate.

 

Servicii de transport de 21.000 euro- prestate fără contract!

 

Controlul a indicat o sumă de 52.000 lei, ca și cheltuieli neeligibile, pe care clubul de handbal a și restituit-o Consiliului Județean. Din auditul întocmit de serviciul specializat al CJ a reieșit însă altă problemă majoră, lăsată fără rezolvare: clubul de handbal nu a putut jusitifca cu documente contribuția proprie la finanțarea echipei. Potrivit art.4 lit.e) din Contractul de finanțare nr. 4.819/104/10.04.2014, Asociația Clubul Sportiv Handbal Club Argeș trebuia să contribuie cu minimim 10 % din valoarea totală de finanțare a programului. Conducerea clubului a prezentat drept document justificativ în îndeplinirirea cerinței respective un listing (nr.888/29.12.2014), care atestă situația serviciilor de transport persoane efectuate, prestate cu titlu gratuit de către SC Vulturul Company SRL,  cu valoare totală de 20.990 euro. Cei de la club nu au prezentat  însă și un contract încheiat între părți. Ca urmare a auditului, reprezentanții clubului, cu adresa nr.12.207/04.09.2015, au prezentat o copie certificată cu originalul după nota contabilă aferentă înregistrării în contabilitatea proprie a sumelor care fac obiectul serviciilor de transport persoane  efectuate  de către SC Vulturul Company SRL, înregistrare efectuată de expert contabil Diana Spinu. Totuși, pentru serviciile prestate de firma de transport Vulturul Company, de aproape 21.000 euro, nu a existat niciodată un contract. De menționat că firma Vulturul Company este controlată de primarul din Vulturești, Liviu Poșircă, un edil controversat, mai ales după ce a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate.