Au început înscrierile în clasa pregătitoare! Tot ce trebuie să știe părinții!

Au început înscrierile în clasa pregătitoare! Tot ce trebuie să știe părinții!

Înscrierile la clasa pregătitoare au început joi, 11 aprilie, și țin până pe 14 mai 2024. În această perioadă, părinții completează cererea-tip de înscriere, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. Pentru copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2024, părinții au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare.

CITEȘTE ȘI: ARGEȘ MALL! TOATE MAGAZINELE ȘI RESTAURANTELE AICI! LISTA COMPLETĂ!

Cererea cuprinde următoarele timpuri de date: date privind solicitantul (părinții sau reprezentantul legal), date privind copilul, date privind înscrierea în clasa pregătitoare, date despre frații/surorile copilului, criterii generale de departajare și informații suplimentare.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2024:

 • Cerere-tip de înscriere

Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

 • Copie şi original – certificat de naştere copil.

Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Criterii generale de departajare pentru clasa pregătitoare 2024

„- existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

–  existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

– existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

– existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică, după aplicarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere, conform procedurii.”

Calendar înscriere clasa pregătitoare 2024:

„11 aprilie – 14 mai – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

 • 14 mai -17 mai 2024 Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în

învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

 • 20 mai – 27 mai 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

 • 28 mai 2024 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu

ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

 • 29 mai 2024 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

 • 30 mai 2024 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul

inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;

Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

 • 31 mai – 7 iunie 2024 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul

unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

 • 10 iunie – 14 iunie 2024 Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
 • 17 iunie – 21 iunie 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

 • 21 iunie 2024 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 • 2 septembrie – 6 septembrie 2024 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.”

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
© 2024 Ziar Obiectiv.