Bebe Cotimanis face curățenie după Poghirc la Teatrul Davila!

Managerul interimar al Teatrului „Alexandru Davila” face curățenie după fostul director Nicolae Poghirc! Potrivit unui proiect care se va afla în această lună pe masa consilierilor județeni, Cotimanis a cerut reînființarea Secției de Revistă, secție închisă de Poghirc în urmă cu doi ani.
De asemenea, potrivit proiectului, Bebe Cotimanis a cerut înființarea unui post de director adjunct, care va avea în subordine Direcția artistică și Direcția tehnică.
Lista modificărilor cerute de Bebe Cotimanis:
I. Se înființează un post de conducere, Director general adjunct, studii superioare, gradul II (Anexa III- Cultură – Cap II, alin II, lit.a) pct.2 din Legea cadru nr.153/2017), subordonat managerului instituției, care va avea în subordine Direcția artistică și Direcția tehnică, obținut prin transformarea postului existent vacant de inginer.
II. În cadrul Direcției Artistice, cu un post de conducere, se modifică următoarele:
A. Se reînființează Secția Revistă, care va avea un post de conducere de șef de secție, gradul II, studii superioare, prin transformarea postului vacant de maestru sunet și în subordine 11 posturi de execuție, în două compartimente (Compartimentul Artistic – Revistă și Compartimentul Balet), astfel respectând Hotărârea Tribunalului Argeș nr. 1855/19.04.2019 prin care se dispune restabilirea situației anterioare, prin reintegrarea reclamantului pe funcția deținută anterior, respectiv șef Secție Revistă.
Compartimentul Artistic-Revistă va avea 3 posturi de actor gradul IA, studii superioare, un post de actor treapta I, studii medii, un post de solist vocal gradul IA, studii superioare și două posturi de solist vocal treapta I, studii medii.
Compartimentul Balet va avea în componență două posturi de balerin gradul IA, studii superioare și două de balerin treapta I, studii medii.
B. Serviciul Artistic, Marketing, Relatii Publice se va numi Serviciul Artistic, PR, Dramaturgie-Muzeu-Arhivă, va avea un post de conducere de șef serviciu și în subordine două compartimente (Compartimentul Artistic – Dramă, Copii cu un număr de 61 de posturi de execuție și Compartimentul Relații Publice, Dramaturgie-MuzeuArhivă, cu un număr de 3 de posturi de execuție).
În cadrul Compartimentului Artistic – Dramă, Copii se înființează un post de actor, studii superioare, gradul IA, obținut prin transformarea postului vacant de referent.
C. Se înființează Compartimentul Marketing, Programare spectacole, cu un număr de 2 de posturi de execuție, si anume impresar artistic, gradul I, studii superioare și secretar marketing, gradul I, studii superioare, aflat în subordinea Direcției Artistice.
III. În cadrul Direcției Tehnice, cu un post de conducere, se modifică următoarele:
D. Serviciul Tehnic – deservire scenă, cu un post de conducere de șef serviciu și 11 posturi de execuție, va avea în subordine Compartimentul tehnic și Compartimentul Deservire Scenă
E. Se înființează Compartimentul Regizorat tehnic, în subordinea Direcției Tehnice, care va cuprinde trei posturi de execuție, două de regizor culise și unul de regizor tehnic, posturi care vor deservi activitatea cu specific tehnic în cadrul instituției.
IV.Compartimentul administrativ, aflat până acum în subordinea Direcției Tehnice, trece în subordinea directă a managerului, fără a suferi vreo modificare.
V. Compartimentul Juridic, cu un post de execuție, va trece din cadrul Serviciului R.U. Salarizare, Juridic, Prevenire și protecție direct în subordinea managerului.
VI. Compartimentul Achiziții Publice nu suferă nicio modificare nici ca structură, nici ca subordonare, rămânând în subordinea directă a managerului.
VII. Serviciul R.U., Salarizare, Juridic, Prevenire și protecție devine Serviciul R.U., Salarizare, Prevenire și protecție în cadrul căruia sunt un post de conducere de șef serviciu și șapte de execuție și va fi format din Compartimentul Resurse Umane – Salarizare și Compartimentul Prevenire și Protecție, a căror componență rămâne neschimbată.
VIII. Compartimentul Financiar Contabil, cu 3 posturi de execuție, coordonat direct de Contabilul șef, post de conducere care este subordonat managerului, rămâne neschimbat.
Poghirc a ieșit „pe ușa din dos” din Teatrul Davila
Nicolae Poghirc a fost nevoit să plece de la conducerea Teatrului Alexandru Davila după ce a fost implicat într-o serie de scandaluri, relatate de presa locală, dar și de cea națională. Era de notorietate faptul că agresa sexual angajatele instituției de cultură, a dus instituția într-un colaps de neimaginat, iar atitudinea față de angajați era una îngrozitoare, care nu ar putea fi descrisă prin cuvinte.
Deși a obținut o notă foarte bună la evaluarea mandatului de 4 ani, se pare că mai marii CJ Argeș nu au mai vrut să îl țină la conducerea Teatrului Davila, astfel încât, înainte de izbucnirea pandemiei l-au numit interimar pe îndrăgitul și carismaticul actor Bebe Cotimanis.
La mai puțin de două săptămâni de la reluarea activității, Cotimanis pare că încearcă să „facă curățenie” după „mizeria” lăsată de Poghirc la Teatrul Davila.