prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Curtea de Argeș: Ordinea de zi a ședinței ordinare a lunii octombrie a Consiliului Local!

Curtea de Argeș: Ordinea de zi a ședinței ordinare a lunii octombrie a Consiliului Local!
Luni, 30.10.2023, ora 15,00, are loc ședința ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeș din luna octombrie, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului consilier local Popescu Marius-Viorel, pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilitățlor, prin exercitarea concomitent a funcțiilor de ales local și manager interimar al Spitalului Municipal Curtea de Argeș
– prezintă dl. primar
2. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor Diplome d recunoștință
– prezintă dl. primar
3. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată în data de 12.10.2023.
4. Proiect de hotărâre pentru constituirea, aprobarea componenței și pentru desemnarea reprezentantului consiliului local în Consiliul Comunitar Consultativ
– prezintă dl. primar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate pe strada Negru Vodă între municipiul Curtea de Arges si S.C. Confarg S.A
– prezintă dl. primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului comercial nr. 1 din Plața Agroalimentară Posada
– prezintă dl. primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului comercial nr. 21 din Piața Agroalimentară Posada
– prezintă dl. primar
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 89868 U.A.T. Curtea de Argeș
– prezintă dl. primar
9. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiate intervenitle în H.C.L. nr. 1002023 privind aprobarea vânzării terenului din strada Negru Vodă nr. 116, înscris în C.F. nr. 89556, aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș
– prezintă dl. primar
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C,L. nr. 9012020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administratie ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
– prezintă dl. primar
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98-SA pe anul 2023
– prezintă dl. primar
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fazabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatori tehnico-economici precum și Devizul general pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrate Sud Vest-Centru (strada Râmnicu Vâlcea — Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș”
– prezintă dl. primar
13. Proiect de hotărâre privind completarea anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeș nr, 71/1999 privind însușirea lnventarului bunurilor care alcaluiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeș
– prezintă dl. primar
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind derularea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Curtea de Argeș, Anexa Ia H.C.L. nr. 9412022 privind unele măsuri pentru derularea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Curtea de Argeș
– prezintă dl. primar
-Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. AQUATERM AG 98 S.A pentru semestrul 1 al anului 2023
Primar,
Ing. Constantin Panțurescu

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs