ITM Argeș-avertisment pentru cei care vând petarde! Ce condiții trebuie să îndeplinească!

Autorizarea și avizarea  periodică a persoanelor juridice si fizice pentru deținerea, depozitarea, comercializarea și folosirea articolelor pirotehnice de divertisment

În conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995 modificată, completată şi republicată, persoanele juridice şi fizice care prepară, produc, procesează, experimentează, deţin, tranzitează pe teritoriul ţării, transmit sub orice formă, transferă, transportă, introduc pe piaţă, depozitează, încarcă,  distrug, mânuiesc, comercializează şi folosesc materii explozive, sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a Inspectoratului Judeţean de Poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

În sensul prezentei legi, prin materii explozive se înţeleg explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de iniţiere, fitile detonante, fitile de siguranţă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de şoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil şi articolele pirotehnice.

În vederea autorizării, persoanele juridice şi fizice trebuie să prezinte la Inspectoratul Teritorial de  Muncă, un set de documente conform anexei, anexă care se găseste și pe site-ul ITM Argeş, secţiunea  SSM – Avize, autorizaţii eliberate de către ITM Argeş în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.

Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire. Autorizaţiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autorităţile emitente în a căror rază titularul îşi are sediul sau punctul de lucru autorizat.

Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive. Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice si fizice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii. Introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice este admisă numai în condiţiile în care acestea respectă cerinţele esenţiale aplicabile lor, stabilite de legislaţia în vigoare ce urmăreşte să asigure un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi siguranţei publice, protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi protecţia mediului.

Utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F2, F3 şi F4, a articolelor pirotehnice din categoria P2, precum şi a articolelor pirotehnice de scenă, se încredinţează numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnicieni.

Autorizarea calităţii de artificier şi pirotehnician se face de către Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia persoana respectivă are domiciliul sau reşedinţa, numai persoanelor care au absolvit cursurile de calificare organizate de furnizori de calificare profesională autorizaţi.

Persoanele juridice şi fizice interesate pot consulta legislaţia ce reglementează regimul materiilor expozive: Legea nr.126/1995 modificată, completată şi republicată, H.G. nr.536/2002 modificată şi completată, H.G. nr.95/2011, H.G. nr.1102/2014.

ANEXĂ

În vederea autorizării pentru a efectua operaţiuni cu materii explozive, persoanele juridice trebuie să prezinte la inspectoratul Teritorial de Muncă un dosar care să cuprindă:

 1. a)cerere pentru autorizare, care trebuie să conţină cel puţin: denumirea, sediul şi obiectul activităţii, adresa, numărul de telefon/fax, persoana de contact, precum şi tipul materiilor explozive cu care efectuează operaţiuni;
 2. b)copie de pe certificatul de înregistrare şi statutul operatorului economic;
 3. c)certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizării;
 4. d)cazierul judiciar pentru asociaţi şi administratori din care să rezulte că nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie;
 5. e)planul locaţiei unde se realizează activitatea
 6. f)schema electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a locaţiei unde se desfăşoară activitatea;
 7. g)schema privind modul de asigurare a iluminatului;
 8. h)planul cuprinzând dotările şi amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea şi prevenirea incendiilor;
 9. i)schema instalaţiei de protecţie contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor măsurării rezistenţei prizelor efectuate la termenul scadent;
 10. j)lista cu personalul calificat şi autorizat să efectueze operaţiuni cu materii explozive.

 În vederea autorizării depozitetelor de materii explozive, persoanele juridice, trebuie să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă, suplimentar documentelor şi informaţiilor de mai sus, următoarele:

 1. a)pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maximă de stocare în echivalent TNT, numărul camerelor de stocare şi capacitatea acestora, tipul depozitului;
 2. b)pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor şi capacitatea acestora, tipul depozitului;
 3. c)descrierea modului de asigurare a pazei şi a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul;
 4. d)descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmării şi evacuării personalului în caz de pericol;
 5. e)lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului;

 

 

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
© 2024 Ziar Obiectiv.