ITM Argeş informează! Au apărut modificări care vizează sindicatele

DISTRIBUIȚI

Apariţia Legii nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a adus modificări şi în ceea ce priveşte reprezentativitatea la nivel de unitate a sindicatelor. Pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate, Legea nr.62/2011 prevede aplicarea principiului majorităţii în reprezentarea salariaţilor. Astfel, criteriul de reprezentativitate la nivel de unitate pentru un sindicat, este de cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

În plus, art.51 lit.a şi b din acelaşi act normativ cuprinde cumulativ şi alte condiţii: statutul legal de sindicat şi independenţa organizatorică şi patrimonială.
Conform art.52 lit.c din Legea nr.62/2011, dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate se face prin:
a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;
b) declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
c) dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Constatarea îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face de către instanţa care a acordat personalitate juridică sindicatului, la cererea acestora, iar foarte important este faptul că verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 în 4 ani.
Prin urmare, sindicatele care au obţinut hotărârea judecătorească de reprezentativitate în cursul anului 2011, vor trebui să întreprindă în cursul acestui an, demersurile necesare menţinerii reprezentativităţii la nivelul unităţii.