Planul de Management al Riscului la Inundații a fost avizat

DISTRIBUIȚI
abaav, arges, vedea, apa

Planul de Management al Riscului la Inundații pentru bazinul hidrografic Argeș- Vedea a fost avizat astăzi în ședința Comitetului de Bazin. Documentul realizat conform cerințelor Directivei Uniunii Europene privind evaluarea și managementul riscului la inundații, are ca obiective scaderea riscului pe care inundațiile il generează asupra comunităților, vieților omenești, obiectivelor economice, infrastructurii de transport, terenurilor agricole, patrimoniului cultrural. Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost propuse măsuri structurale, măsuri non structurale și proiecte integrate ale Administrației Bazinale de Apă. Printre măsurile propuse de ABA Argeș – Vedea se numără trei mari proiecte: Amenajarea complexa a Râului Dambovița în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului București; Amenajarea complexă a râurilor Argeș, Târgului și Doamnei în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane, cu punerea în siguranță a barajelor Budeasa, Bascov, Pitești, Golești, refacerea volumului de atenuare a lacului de acumulare Golești; Amenajarea complexă a râurilor Vedea, Dorofei, Cotmeana și Teleorman în vederea apărării împotriva  inundațiilor a localităților riverane.

Din cele peste 200 măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații în spaţiul hidrografic Argeș- Vedea, un număr de 128 de măsuri sunt în responsabilitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrației Naționale “Apele Române” și Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea.  77 de măsuri  sunt propuse a se realiza cu fonduri proprii ale Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea (prin Programul de Gospodărire al Apelor sau Programul de Investiții Surse Proprii) iar 51 vor fi propuse spre finanțare cu fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile / credite externe. Documentul poate fi consultat pe siteul ABA Argeș – Vedea (www.rowater.ro/daav) la capitolul proiecte.

În cadrul ședinței Comitetului de Bazin Argeș – Vedea, condusă de prefectul județului Argeș, au mai fost prezentate modul de acțiune al Formației de Intervenție Rapidă a ABAAV și  investițiile propuse spre finalizare în anul 2016. 

Ședința Comitetului de Bazin a avut ca temă centrală Ziua Mondială a Apei, ocazie cu care în holul sălii de ședințe a fost organizată o expoziție cu lucrările realizate pe această temă de către copiii de la GPP Floare de Colț, GPP Aripi Deschise, Grădinița Altina, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Școala gimnazială T. Vladimirescu, Școala gimnazială Ion Minulescu, Palatul Copiilor Pitești, Școlile gimnaziale Lerești și Valea Mare Pravăț.