Programul complet al Simfoniei Lalelelor! Artiști renumiți vor urca pe scenă!

Programul complet al Simfoniei Lalelelor! Artiști renumiți vor urca pe scenă!

Simfonia Lalelelor

 • cea mai importantă și mai cunoscută manifestare dendro-floricolă, social-culturală, artistică, sportivă și comercială a Piteștiului;
 • evenimentul emblematic datorită căruia municipiul este supranumit „Orașul lalelelor”;
 • desfășurată pentru prima oară în anul 1978, organizată în fiecare primăvară, în luna aprilie;
 • expoziție și târg dendro-floricole, manifestări culturale, artistice și sportive diverse, cu participare națională și internațională.

CITEȘTE ȘI: VINE URGIA ÎN ARGEȘ ȘI ROMÂNIA! ALERTA METEOROLOGILOR!

Programul ediției a 47-a (19 – 21 aprilie 2024):

Vineri, 19 aprilie:

 • 10:00 -11:30: Festivitate oficială – Filarmonica Pitești;
 • 11:30 – 12:15: Parada Florilor – strada pietonală (Piața Milea – Piața Primăriei);
 • 12:15: Deschiderea oficială a festivalului – Piața Primăriei;
 • 12:30: Deschiderea oficială, în Parcul „Lunca Argeșului”: pavilion expozițional, grădinile amenajate de elevi, ateliere de creație și design floral, expoziția florală în aer liber, târgul de flori etc.;
 • 13:00 – 15:30: Spectacol de muzică și dans (Latin Street Dance, Total Dance, Catedra de Muzică a UPB – Centrul Universitar Pitești) – scena în aer liber, Parcul „Lunca Argeșului”;
 • 16:00 – 18:30: Simpozion tehnico – științific al celei de-a 47-a ediții a Simfoniei Lalelelor – Institutul de Cercetare Pomicolă Mărăcineni;
 • 19:30: Concert extraordinar al Filarmonicii Pitești (dirijor Tiberiu Dragoș Oprea, pianist Ștefan Doniga), invitați speciali: soprana pop-opera Iana Novac și formația DISTINTO – scena în aer liber, Parcul „Lunca Argeșului”.

Sâmbătă, 20 aprilie:

 • 12:00 – 18:00: Ateliere de creație și design floral – pavilion expozițional, Parcul „Lunca Argeșului”;
 • 16:00 – 20:00: Spectacol de muzică și dans, pe scena din Parcul „Lunca Argeșului” – Centrul Cultural, Palatul Copiilor, Musicando con Adina Sima, școlile de dans: „Straja hojam”, ACS Athletic Sports Dance & Gymnastics, Dance Flow Academy și Total Dance;
 • 20:00: Spectacol extraordinar – Irina Rimes și formația „Zdob și Zdub”, prezentator Daniel Buzdugan – scena în aer liber, Parcul „Lunca Argeșului”.

Duminică, 21 aprilie:

 • 09:30-10:30: Zumba cu Alexandra Tomulescu;
 • 11:00 – 14:00: Spectacol de folclor (muzică și dans) în Parcul „Lunca Argeșului”: Palatul Copiilor, Centrul Cultural, Comunitatea Elenă (Ansamblul de dansuri „Filia”, Grupul vocal „Elada”, Duet vocal Ana Maria & Sebastan), Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș;
 • 12:00 – 15:00: Ateliere de creație și design floral – pavilion expozițional, Parcul „Lunca Argeșului”;
 • 15:00 – 17:00: Spectacol extraordinar susținut de Orchestra „Doina Argeșului” – scena în aer liber, Parcul „Lunca Argeșului”.

Parteneri & sponsori

 • Municipiul Pitești, prin Salpitflor, Centrul Cultural și Filarmonica Pitești organizează și această ediție. Avem parteneri numeroși: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni ni se alătură – reluând tradiția simpozioanelor de prezentare a cercetătorilor în horticultură, Consiliul Județean Argeș, prin Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești și Centrul Județean pentru Cultură și Artă, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Universitatea Politehnică București – Centrul Universitar Pitești, prin Facultatea de Științe, specializările Horticultură și Biologie, și Facultatea de Muzică, implicată atât în expoziție , cât și în manifestările cultural – educaționale din spațiul public, Fundația Culturală Ilfoveanu & Badea, Memorialul Închisoarea Pitești, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
 • Cetățeanul de onoare dr. ing. Ilariu Isac – „părintele Simfoniei” – ne este consilier în organizare.
 • Sponsorii primesc mulțumiri: Catena, Vodafone, Euro Tehno Grup, Intens Prest, Argeș Mall, Auchan, Supernova, Caroli, Beautiful Company.
 • Voluntari, studenți ai celor două universități – „Constantin Brâncoveanu” și Politehnica București – Centrul Universitar Pitești, se implică în organizarea Simfoniei Lalelelor!

Transport gratuit

 • Expoziția fiind în parcul Lunca Ageșului, pentru a nu exista problema lipsei locurilor de parcare, avem cursă Publitrans regulată, gratuită, din 30 în 30 de minute, de la Teatrul „Alexandru Davila” în parc și retur, după următorul program: vineri, 19 aprilie, în intervalul orar 14:00 – 21:00, sâmbătă și duminică, 20 și 21 aprilie, interval orar 10:00 – 21:00.

Pitești Museum Pass

 • Vizitatori români și străini sunt așteptați la ediția acestui an a Simfoniei Lalelelor pentru a se bucura de expoziția florală, de parc, dar și de evenimentele culturale și de atracțiile gastronomice.
 • În premieră pentru Orașul Lalelelor, a fost lansat biletul unic sub formă de cod QR „Pitești Museum Pass” – printr-un parteneriat încheiat de agenția de turism Romanian Adventures cu: Primăria Municipiului Pitești, Muzeul Golești, Fundația Culturală Ilfoveanu & Badea și Memorialul Închisoarea Pitești. Acesta oferă turiștilor acces la o serie de muzee din Pitești și din zona metropolitană, pentru a descoperi bogăția culturală și istorică a orașului nostru.

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

 

 

 

 

 

 

The Tulips’ Symphony

 

 • the most important and most famous dendrological and floricultural, social-cultural, artistic, sporting and commercial event of the Pitești municipality;
 • the iconic event that gave the town its nickname: ”the City of Tulips”;
 • held for the first time in 1978 and organized every spring, in April;
 • dendrological and flower exhibition and fair, various cultural, artistic and sporting events, with national and international participation.

 

 

 • Program of the 47th edition (19th – 21st of April 2024):

 

Friday, April 19:

 • 10:00 – 11:30: Official Ceremony – Pitești Philharmonic;
 • 11:30 – 12:15: Flower Parade – pedestrian street (Milea Square – City Hall Square);
 • 12:15: Official Opening of the Tulips’ Symphony Festival – City Hall Square;
 • 12:30: Official Opening in ”Lunca Argeșului” Park: exhibition pavilion, gardens designed by students, floral design and creation workshops, outdoor floral exhibition, flower market etc.;
 • 13:00 – 15:30: Music and Dance Show (Latin Street Dance, Total Dance, the Music Department of BPU – Pitești University Center) – the outdoor stage in ”Lunca Argeșului” Park;
 • 16:00 – 18:30: Technical – scientific symposium of the 47th edition of the Tulip Symphony – Mărăcineni Pomological Research Institute;
 • 19:30: Extraordinary Concert – Pitești Philharmonic Symphony Orchestra (conductor Tiberiu Dragoș Oprea, pianist Ștefan Doniga), special guests: pop-opera soprano Iana Novac and DISTINTO band.

 

Saturday, April 20:

 • 12:00 – 18:00: Floral Design and Creation Workshops – exhibition pavilion, ”Lunca Argeșului” Park;
 • 16:00 – 20:00: Music and Dance Show, on the stage in ”Lunca Argeșului” Park – Cultural Center, Children’s Palace, Musicando with Adina Sima, dance schools: ”Straja hojam”, ACS Athletic Sports Dance & Gymnastics, Dance Flow Academy, and Total Dance;
 • 20:00: Extraordinary Show – Irina Rimes and ”Zdob și Zdub” band, hosted by Daniel Buzdugan – outdoor stage, ”Lunca Argeșului” Park.

 

Sunday, April 21:

 • 09:30-10:30: Zumba with Alexandra Tomulescu;
 • 11:00 – 14:00: Folklore Show (music and dance) in ”Lunca Argeșului” Park: Children’s Palace, Cultural Center, Greek Community (Dance Ensemble ”Filia”, vocal group ”Elada”, vocal duo Ana Maria & Sebastan), Argeș County Center for Culture and Art;
 • 12:00 – 15:00: Floral Design and Creation Workshops – exhibition pavilion, “Lunca Argeșului” Park;
 • 15:00 – 17:00: Extraordinary Show performed by ”Doina Argeșului” Orchestra – outdoor stage, ”Lunca Argeșului” Park.

 

 

Partners & Sponsors

 

 

 • The Municipality of Pitești, through Salpitflor, the Cultural Center and the Pitești Philharmonic, organizes this edition as well. We have numerous partners: the Research and Development Institute for Pomology Pitești-Mărăcineni joins us, continuing the tradition of presenting researchers in horticulture, Argeș County Council through the Golești Museum of Viticulture and Pomology and the County Center for Culture and Art, Argeș County School Inspectorate, University Politehnica of Bucharest – Pitești University Center, with the Faculty of Science, specializations in Horticulture and Biology, and the Faculty of Music, involved both in the exhibition and in cultural and educational events in public spaces, Ilfoveanu & Badea Cultural Foundation, Pitești Prison Memorial, and the Union of Professional Journalists in Romania.
 • ing. Ilariu Isac – ”the father of the Symphony” – is our organizational advisor.

 

 • Sponsors receive thanks: Catena, Vodafone, Euro Tehno Grup, Intens Prest, Argeș Mall, Auchan, Supernova, Caroli, Beautiful Company.

 

 • Volunteers, students from the two universities – “Constantin Brâncoveanu” and Politehnica Bucharest – Pitești University Center, are involved in organizing the Tulip Symphony!

 

Free Transportation

 

 • The exhibition being in Lunca Ageșului Park, to avoid parking issues, we have a regular, free Publitrans shuttle every 30 minutes from the “Alexandru Davila” Theater to the park and back, according to the following schedule: Friday, April 19, from 14:00 to 21:00, Saturday and Sunday, April 20 and 21, from 10:00 to 21:00.

 

Pitești Museum Pass

 

 • Romanian and foreign visitors are invited to this year’s Tulip Symphony edition to enjoy the floral exhibition, the park, as well as cultural events and gastronomic attractions.

 

 • For the first time in the City of Tulips, the unique QR code ticket “Pitești Museum Pass” was launched – through a partnership concluded by Romanian Adventures tourism agency with: the Municipality of Pitești, Golești Museum, Ilfoveanu & Badea Cultural Foundation, and Pitești Prison Memorial. It offers tourists access to a series of museums in Pitești and the metropolitan area, to discover the cultural and historical richness of our city.

 

 

 

 

 

 

Ziarul-Obiectiv
© 2024 Ziar Obiectiv.