Şedință publică de îndată, la sediul Primăriei Mioveni

3

Consiliul Local Mioveni se va întruni în ședință publică de îndată, la sediul instituţiei, marţi, 5 decembrie 2017, la ora 17:00.

Vor fi discutate și supuse votului, printre altele, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Mioveni pe anul 2017 şi aprobarea studiului de fezabilitate,  a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției cofinanțării obiectivului de investiții “Extindere rețea  electrică joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici din  orașul Mioveni, sat Racovița, strada Argeșelului, județul Argeș”.