prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Sesiune intermediară de contractare în luna aprilie! Anunț important al directorului CAS Argeș pentru furnizorii noi!

Sesiune intermediară de contractare în luna aprilie! Anunț important al directorului CAS Argeș pentru furnizorii noi!

CALENDAR CONTRACTARE APRILIE 2023

Avand in vedere :

 • Prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Prevederile G. nr. 696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile G. nr. 423/2022  privind aprobarea programelor naționale de sănătate
 • Prevederile Ordinului comun al  ministrului sanatatii si presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021  a H.G. nr. 696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Ordinului presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate nr.180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023;

În temeiul art. 196  din Anexa 2 la H.G. 696/2021 cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș  stabileşte termen de contractare   pe parcursul lunii  aprilie 2023  , contractele/actele adiționale urmând a fi întocmite de către CAS Argeş şi semnate de către ambele părti până  la data de 28.04.2023, pentru următoarele tipuri de asistențe medicale.

 • Asistență medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare,
 • Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare medicală în bazele de tratament,
 • Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu,
 • Îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu,
 • Programe nationale de sănătate – investigaţii paraclinice PNS DIABET

Procesul de contractare se desfasoara după următorul calendar:

 1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 07-10.04.2023
 2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 04.2023, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro
 3. Depunerea contestatiilor:04.2023, pana la ora 16.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro si la avizierul institutiei in data de 18.04.2023
 4. Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 19-28.04.2023

Lista documentelor necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, pe domenii de asistenta medicala, precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se regasesc si pe site-ul institutiei, www.casag.ro.

   Documentele necesare incheierii contractelor se transmit la adresa [email protected] in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.

 DIRECTOR GENERAL,

Ionuţ Gheorghe

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook sau pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs