prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Spitalul Județean din Pitești angajează! Ce posturi au fost scoase la concurs?

Spitalul Județean din Pitești angajează! Ce posturi au fost scoase la concurs?

Anunț de ultim moment! Spitalul Județean de Urgență din Pitești angajează, pe perioadă nedeterminată, INGINER II COMPARTIMENT INTERN PP-SU, 1 post.

CITEȘTE ȘI: VIDEO. AU ÎNCEPUT DEFRIȘĂRILE PE LOTUL BOIȚA-CORNETU AL A1! IMAGINILE MOMENTULUI!
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) FORMULAR DE ÎNSCRIERE la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) copie ACT DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copie DOCUMENTE care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia CARNETULUI DE MUNCĂ, a ADEVERINŢEI eliberate de angajator (model anexa 2) pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de CAZIER JUDICIAR sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) CERTIFICATUL DE INTEGRITATE comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
h) ADEVERINŢĂ MEDICALĂ care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) CURRICULUM VITAE, model comun European;
j) TAXA inscriere – 75 lei.

În cazul in care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale/ comportamentale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul CAZIERULUI JUDICIAR și/ sau originalul CERTIFICATULUI DE INTEGRITATE comportamentală, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE se poate depune, după cum urmează:

  •  la REGISTRATURA UNITĂȚII,
  •  Poşta Română/ serviciul de curierat rapid,
  •  poşta electronică la adresa de email: [email protected].

CONDIŢII SPECIFICE pentru ocuparea postului:
1.Studii de specialitate:
a) DIPLOMA DE LICENȚĂ – în științe inginerești,
b) CURS în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu o durată de cel puţin 80 de ore;
c) absolvirea cu DIPLOMĂ sau CERTIFICAT de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.
d) Cerinţa minimă prevăzută la lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut o DIPLOMĂ DE MASTER sau DOCTORAT în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
2.Cunoştinţe de operare/ programare pe calculator:
 cunoașterea sistemului de operare Microsoft Office (word, excel), Internet explorer;
3.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 spirit de observaţie
 comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect.
 capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit
 capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă
 necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.
 manualitate şi responsabilitate
 discreţie, corectitudine,
 solidaritate profesională
 susţinerea calităţii totale în activitatea desfasurata.
4.Cerinţe specifice
 6 luni vechime în specialitate.
 are capacitate deplină de exerciţiu;

CALENDAR concurs:
• 09.07.2024 – data PUBLICARE anunț concurs,
• 24.07.2024, orele 10.00 – data limită de depunere a DOSARELOR DE ÎNSCRIERE,
• 26.07.2024 – REZULTATE selecție dosare depuse,
• 29.07.2024, orele 16.00 – termenul limita pentru depunerea CONTESTATIILOR,
• 30.07.2024 – ANUNT solutionare contestatii,
• 31.07.2024, orele 09.00 – PROBA SCRISA,
• 31.07.2024 – afisarea rezultatelor PROBEI SCRISE,
• 01.08.2024, orele 16.00 – termenul limita pentru depunerea CONTESTATIILOR,
• 02.08.2024 – ANUNT solutionare contestatii,
• 05.08.2024, orele 09.00 – INTERVIU,
• 05.08.2024 – afisarea rezultatelor la INTERVIU,
• 06.08.2024, orele 16.00 – termenul limita pentru depunerea CONTESTATIILOR,
• 07.08.2024 – ANUNT solutionare contestatii,
• 07.08.2024 – afisarea REZULTATELOR FINALE.

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs