prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Pitești. Zece ani de închisoare pentru un cunoscut executor judecătoresc! Daune de peste 1 milion euro!

Marius Damaschin, un conscut executor judecătoresc din Pitești și apropiat al lui Eugen Fieraru, a fost condamnat astăzi la zece ani de închisoare în dosarul în care este acuzat că a executat silit ilegal OMV Petrom și și-a însușit peste două milioane și jumătate de lei. Acesta a fost trimis în judecată de procurorii DNA în cursul anului 2021, fiind acuzat că a preluat de la Eugen Fieraru, după ce a fost exclus din profesia de executor judecătoresc, un dosar de executare silită pentru cunoscuta companie, iar deși trebuia să oprească procedura la cerera creditoriului, acesta a refuzat. Pentru a-și însușii banii, Damaschin a făcut mai multe viramente către conturi ale rudelor sau cunoscuților, sume pe care ulterior le recupera numerar.

„La data de 13 iunie 2013, urmare a excluderii inculpatului Fieraru Eugen din profesia de executor judecătoresc, unul dintre cele două dosare menționate anterior a fost redistribuit de Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Pitești inculpatului Damaschin Marius.

Ulterior, până la data de 30 octombrie 2014, inculpatul Damaschin Marius, în calitatea menționată mai sus, în contextul desfășurării procedurii de executare silită în dosarul respectiv, ar fi încălcat prevederile Legii 188/2000 privind executorii judecătorești și cele din Codul de procedură civilă (aplicabil la acea dată), în sensul că nu ar fi dispus încetarea procedurii și restituirea sumei de 2.665.654 lei către debitor, ca urmare a cererii de renunțare la executare formulate de creditori.

Mai mult, inculpatul ar fi dispus în interes personal de această sumă de bani care ar fi fost disipată prin tranzacții succesive de ieșire din cont (viramente către alte conturi de unde sumele au fost scoase de către inculpat în numerar, plăți reprezentând „cumpărături” și transferuri bancare către o societate deținută de către o rudă). Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs societății debitoare un prejudiciu în valoare de 2.665.654 lei, reprezentând suma poprită abuziv” sunt acuzațiile aduse de procurorii DNA.

Marius Damaschin a fost condamnat, în prima instanță, de magistrații Curții de Apel Pitești la zece ani de închisoare, iar după ispășirea pedepsei nu va mai putea profesa timp de patru ani. De asemenea, este obligat de judecători să plătească OMV Petrom urmatoarele sume: 2.665.654,90 lei, reprezentând prejudiciul material şi a sumei de 1.520.679,44 lei reprezentând lipsa de folosinţă a sumei menţionate pentru perioada 14.06.2013-10.07.2020 (1.218.660,74 lei reprezentând dobânda legală şi 302.018,70 lei reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a sumei principale). Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

Iată decizia magistraților argeșeni:

„În baza art. 396 alin. 7 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a din Cod procedură penală, achită pe inculpatul DAMASCHIN MARIUS pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. prev. de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019. În baza art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 309 din Codul penal şi art. 35 alin.1 Cod penal. condamnă pe inculpatul DAMASCHIN MARIUS, la pedeapsa închisorii de 10 ani şi 4 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 din Cp, interzice exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) din Cp pe durata executării pedepsei. În temeiul art.19, art.25 rap.la art.397 C.proc.pen. rap la art.1357 şi urm. C.civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC OMV Petrom SA şi obligă inculpatul la plata sumei de 2.665.654,90 lei, reprezentând prejudiciul material şi a sumei de 1.520.679,44 lei reprezentând lipsa de folosinţă a sumei menţionate pentru perioada 14.06.2013-10.07.2020 (1.218.660,74 lei reprezentând dobânda legală şi 302.018,70 lei reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a sumei principale.) În baza art. 397 alin. 2 din Cpp, în vederea acoperii cheltuielilor judiciare şi a reparării pagubei dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Damaschin Marius până la concuren?a sumei totale de 4.186.334,34 lei, respectiv: 1. Cota parte de 3/8 din cota de 1/2 asupra apartamentului cu nr. 14 situat în Pite?ti,____ jud. Arge?, rămasă de pe urma defunctului DAMASCHIN GHEORGHE decedat la data de 15.12.2010, dobândită în baza certificatului de mo?tenitor autentificat la data de 18.04.2011 la Biroul Notarului Public Vlad Mihaela. Apartamentul este compus din două camere de locuit ?i dependin?e, cu o suprafa?ă utilă de 40,00 m.p., împreună cu dreptul de coproprietate for?ată ?i perpetuă asupra păr?ilor din imobil care prin natura ?i destina?ia lor sunt în folosin?a comună a tuturor coproprietarilor din bloc. Terenul indiviz aferent imobilului în suprafa?ă de 14 m.p., urmează regimul juridic prevăzut de art. 36 din legea 18/1991. Apartamentul a fost dobândit de defunct, prin cumpărare, cu contribu?ia egală a so?iei supravie?uitoare, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 380/12.02.2001 la BNP Ana Stan din Pite?ti, intabulat în cartea funciară nr. 7670 a localită?ii Pite?ti, conform încheierii nr. 1615/12.03.2001 la BCP1 Pite?ti. Restul cotei de 1/2 apar?ine so?iei supravie?uitoare Damaschin Gheorghi?a, în accep?iunile art. 30 codul familiei. 2. Clădire P+1E ?i dependin?e cu destina?ie de locuin?ă situate în ora?ul ?tefăne?ti, _____ jud. Arge?. Clădirea ?i gardul împrejmuitor au fost edificate în baza autoriza?iei de construire nr. 127 din 19.04.2016 emisă de Primăria ora?ului ?tefăne?ti, având o valoare consemnată în autoriza?ia de construire, de 345.800 lei. Sechestrul penal asupra bunurilor imobile men?ionate în cuprinsul ordonan?ei nr. 120/P/2013 din data de 12.11.2020, a fost aplicat prin procesul verbal întocmit de organele de urmărire penală la data de 12.11.2020. Totodată, prin ordonan?a nr. 120/P/2013 din data de 24.11.2020 s-a dispus, în temeiul art. 249 din Codul de procedură penală şi, văzând şi disp. art. 112 din Cod penal. 3. Cota parte de 3/8 din : a) Suprafa?a totală de 24.518 m.p. situată în com. Teiu, jud. Arge?, dobândită de defunct conform actului de partaj voluntar autentificat sub nr. 1180/08.08.2003 eliberat de BNP Gojgărea Gheorghi?a din Topoloveni, repartizată pe categorii de folosin?ă astfel: – suprafa?a de 2.222 m.p. extravilan arabil, sola 25, parcela 364, cu vecinii: la N- Rebej llie, la E- drum, la S- Licănescu Elena, la V- Toma Florea; – suprafa?a de 10.000 m.p. extravilan arabil, sola 8, parcela 167, cu vecinii: la N- ?oseaua Ciupa, la E- Floroaica C.tin, la S- drum, la V- Palcu N. Gh.; – suprafa?a de 5.000 m.p. extravilan arabil, sola 10, parcela 178, cu vecinii: la N-drum, la E- Epure Ilie, la S- drum ?i la V- Palcu Ghe; – suprafa?a de 760 m.p. extravilan livezi, sola 26, parcela 385, cu vecinii: la N-lot. Biserică, la E- Amzăr Ion, la S- drum, la V- Rebej Ion; – suprafa?a de 600 m.p. intravilan arabil, sola 52, parcela 96, cu vecinii- la N-drum, la E- Damaschin Ghe., la S- Dumitru llinca, la V- Damaschin Leana; – suprafa?a de 3.188 m.p. intravilan arabil, sola 43, parcela 9, cu vecinii: la N- Burcea C-tin, la E- drum, la S- Badea Marin, la V- drum; – suprafa?a de 1.888 m.p. intravilan arabil, sola 43, parcela 27, cu vecinii: la N- Burcea C-tin, la E- drum, la S- hotar extravilan, la V- canal; – suprafa?a de 860 m.p. intravilan livezi, sola 52, parcela 94, cu vecinii: la N- drum, la E- Damaschin Gh., la S drum, la V- Rebej Ion. b) Cota de 1/2 din suprafa?a de 600 m.p. teren cur?i construc?ii situată în com. Teiu, sola 52, parcela 97, jud. Arge?, cu vecinii: la N- drum, la E-Damaschin Ghe., la S- Dumitru llinca, la V- Damaschin Leana. Restul cotei de 1/2 apar?ine numitei Văcaru Elena. c) – cameră de locuit, respectiv cea orientată spre est, din casa de locuit, cu acces la cămara ?i holul acesteia ?i o bucătărie ( lângă magazie) având o cameră ?i sală, construită din cărămidă ?i acoperită cu ?iglă; – grajd construit din vârghii ?i acoperit cu ?iglă; – o construc?ie (magazin în suprafa?ă de 28 mp.) ?i anexă în suprafa?ă de 24 m.p., construite din bol?ari ?i acoperite cu plăci de azbociment; – garaj construit din bol?ari ?i acoperit cu plăci de azbociment; – cota de 1/2 dintr-o magazie, restul cotei de 1/2 din magazie apar?inând numitei Văcaru Elena. Toate aceste bunuri sunt situate în comuna Teiu, jud. Arge?, a?a cum sunt re?inute în încheierea finală din data de 18.04.2011 ?i în certificatul de mo?tenitor, nr.31/18.04.2011, ambele emise de Biroului notarului public, Mihaela Vlad, în dosarul nr.37/2011. În baza art. 274 alin. 1 C. pr. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 29 februarie 2024 la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs