Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a obținut finanțare pentru hărțile de hazard

DISTRIBUIȚI

Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea realizează hărţile de hazard (inundabilitate) la inundaţii pe o lungime totală de 3620 km de râuri şi o suprafaţă de 5545 kmp din bazinul hidrografic Argeş-Vedea. Pe baza studiilor de specialitate realizate, s-au obținut modelele digitale ale cursurilor de apă, precum şi ale zonelor adiacente acestora. De asemenea, pe baza studiilor hidrologice şi hidraulice furnizate de INHGA, se trasează benzile de inundabilitate. Aceste documente arată cu precizie extinderea zonei inundate și vor oferi informații referitoare la viteza apei, adâncimea apei la viituri, pentru diferite probabilități de apariție a debitelor (0,1%; 1%; 5%; 10%), adică vor furniza date referitoare la fenomene care au probabilitatea de a se întâmpla la 1000 de ani, o dată la 100 de ani, o dată la 20 ani, respectiv o dată la 10 ani. În baza datelor obţinute din hărţile de hazard, aceste hărți vor deveni documentele pe baza cărora se poate declara un areal ca zonă de risc potenţial la inundaţii. Ele vor indica nivelul potențial al pagubelor care se pot produce într-un anumit areal, precum și zonele de evacuare a populației. Costurile realizării hărților de hazard pentru bazinul hidrografic Argeș- Vedea au fost finanțate de către Uniunea Europeană, iar constituirea acestora a fost efectuată în colaborare cu Consiliul Județean și cu sprijinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Departamentul pentru Ape, Păduri Şi Piscicultură şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.