Deputatul PDL Cătălin Teodorescu dorește amendarea legilor referitoare la aleșii locali

DISTRIBUIȚI

Deputatul PDL de Argeș, Cătălin Teodorescu, vrea să modifice mai multe legi referitoare la aleșii locali. Împreună cu colegul său de grup, deputatul PDL de Vâlcea, Romeo Rădulescu, Teodorescu a inițiat amendarea Legii 67/2004, privind alegerea autorităților administrației publice locale, care stabilește criteriile de îndeplinit de către persoanele care doresc să candideze pentru funcțiile de consilier local sau județean, de primar și de președinte de consiliul județean. „În lege nu este prevăzută nici o condiţie referitoare la antecedentele penale ale persoanelor care candidează pentru asemenea demnităţi”, a explicat Teodorescu. De aceea, „este imperios necesar ca, pentru apărarea imaginii autorităţilor publice, cât şi pentru a se preîntâmpina riscul unei gestionări abuzive a resurselor comunităţilor locale să se interzică participarea la alegeri, pentru calitatea de: consilier, primar sau preşedinte al consiliului judeţean, a persoanelor care au antecedente penale”, a subliniat deputatul argeșean.

 Modificare privind suspendarea mandatului consilierilor și primarilor

 Alte două articole vizate de inițiativa președintelui PDL Argeș, deputatul Cătălin Teodorescu, sunt din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată. Legea spune că mandatul consilierului local și județean se suspendă numai când acesta a fost arestat preventiv. În viziunea deputaților PDL Teodorescu și Rădulescu, Articolul 56 ar trebui să aibă următorul conținut: „Mandatul de consilier local se suspendă de drept în cazul în care acesta a fost arestat preventiv ori a fost condamnat, pentru o infracţiune intenţionată sau pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură cu serviciul şi când aceasta a fost săvârşită din culpă, chiar dacă condamnarea nu este definitivă. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.” De asemenea, Articolul 71 din aceeași lege ar trebui modificată în sensul că „mandatul primarului se suspendă de drept în cazul în care acesta a fost arestat preventiv ori a fost condamnat, pentru o infracţiune intenţionată sau pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură cu serviciul şi când aceasta a fost săvârşită din culpă, chiar dacă condamnarea nu este definitivă. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.”

 Mandatele aleșilor locali trebuie să înceteze chiar dacă sentința este cu suspendare

 Și legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali este vizată pentru modificare, în ideea că „mandatul consilierilor locali ori judeţeni, al primarilor sau al preşedinţilor consiliilor judeţene ar trebui să înceteze în toate situaţiile în care au intervenit condamnări definitive pentru săvârşirea de infracţiuni intenţionate, indiferent dacă acestea se execută sau nu în regim de detenţie”.