Edificiul Mausoleului Mateiaş şi orgoliile primarilor…

43

De-a lungul timpului, edificiul Mausoleului Mateiaş a stârnit multe orgolii în rândul primarilor din zonele învecinate, vorbim aici de Stoeneşti, Valea Mare Pravăţ şi Câmpulung.

Mausoleul Mateiaş a fost construit în urma unei iniţiative locale, terenul a fost donat de societatea Mica ce se ocupa cu exploatarea pietrei şi fabricarea varului. Marele industriaş şi prim-ministru, Ion Gigurtu a dat terenul cu titlu gratuit, astfel apartenenţa lui teritorială fiind o chestiune care nu a fost clarificată niciodată din anii ’20. În prezent acest edificiu este administrat de Câmpulung, dar terenul este al localităţii Valea Mare Pravăţ.

Primarul Câmpulungului, Liviu Ţâroiu a luat decizia să introducă un proiect de hotărâre în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie spre aprobarea consilierilor locali, trecerea în domeniul public al municipiului Câmpulung a terenului în suprafaţă totală de 14.092 mp, compus din 1820 mp teren aflat sub construcţii şi 12.272 mp teren fâneţe, situat în extravilanul comunei Valea Mare Pravăţ, judeţul Argeş, punctul “Mausoleu Mateias”.

Valoarea de piaţă/mp stabilită prin raportul de evaluare este de 24 lei/mp, pentru terenul de sub construcţii, rezultând o valoare totală de 43.680 lei (1820×24 lei = 43680), iar pentru terenul categoria fâneţe, valoarea de piaţă/mp este de 4/mp, rezultând o valoare totală de 49088 lei (12272×4 lei= 49.088 lei).