Primăria Piteşti, precizări despre transportul local pentru persoanele cu dizabilităţi

1
cosiliul local pitesti, primarie

Cu privire la aplicarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reiterez următoarele:

  • Potrivit acestei reglementări, persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile de transport urban, cu mijloacele de transport în comun DE SUPRAFAȚĂ și cu METROUL.

Transportul se efectuează în baza legitimației de transport urban care este valabilă pe întreg teritoriul țării, fiind recunoscută de TOATE STRUCTURILE DE TRANSPORT LOCAL.

Legitimația este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, finanțarea fiind făcută din BUGETELE LOCALE.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 419/20.11.2017 privind  aprobarea  metodologiei  de acordare agratuității  la transportul cu metroul,  beneficiarilor  Legii nr. 448/2006 privind protectia  și promovarea  drepturilor  persoanelor  cu handicap, în aplicarea Legii nr.448/2006, a fost aprobată Metodologia de acordare a gratuității la transportul cu METROUL, precum și categoriile de persoane cu handicap care pot beneficia de aceste gratuități.

  • Concluzionând, promovarea și adoptarea Hotârârii Consiliului Local nr. 419/20.11.2017 s-a făcut în aplicarea Legii nr.448/2006.