prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Schimbări majore în învățământ! Orele încep la nouă. Nu mai mult de 22 elevi în clasă!

Mai multe propuneri care vizează schimbări majore în învățământ au ajuns recent pe masa Ministrului Educației. Printre cele mai importante se referă la: cel mult 22 de elevi în clasă pentru toți anii de școală, ore de gimnaziu organizate nu mai devreme de 9 dimineața, studierea istoriei tuturor marilor religii la ora de Religie, să se reanalizeze examenul la Colegiile naționale, propunerile venind din partea Alianței “O voce pentru Educație”.

Schimbările propuse vizează o mare parte a prevederilor din proiectul de lege, de la chestiuni financiare la modul de desfășurare a școlii, de la burse la decontarea transportului elevilor. Propunerile “O voce” includ și un capitol întreg dedicat digitalizării învățământului – detalii despre acesta.

Număr maxim de elevi într-o clasă: 22

Proiectul de lege prevede un număr maxim de 22 elevi în clasă, la nivelul școlii primare, numărul crescând la 26 pentru gimnaziu și 28 pentru liceu. Alianța propune ca numărul elevilor în clasă să fie stabilit la 22 și pentru gimnaziu și liceu, “în vederea creșterii calității actului educațional”. Aceeași limită este propusă și pentru învățământul dual.Scade, totodată, și numărul mediu de elevi propus pentru o clasă: de la 18 la 16 în cazul gimnaziului și de la 22 la 18 în cazul liceului.

Eliminarea prevederilor ce obligă liceele să își aleagă o singură filieră

Pachetul de propuneri cere elimarea prevederii căreia “Unitățile de învățământ liceal prevăzute la alin. (2) funcționează cu respectarea principiului asumării filierei. Ministerul Educației stabilește criteriile de încadrare a unei unități de învățământ liceal într-una dintre cele trei filiere, teoretică, vocațională sau profesională prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.” Se cere și eliminarea prevederii potrivit căreia “Unităţile de învăţământ liceal profesional se organizează cu o singura filieră şi unul sau mai multe profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificări profesionale sau specializări, conform legii.”

Clasele de gimnaziu – de dimineață la școală, dar nu mai devreme de ora 9.00

Dacă proiectul de lege prevede că la gimnaziu școala are loc, “de regulă, cu program de dimineață”, propunere “O voce” este ca orele de curs, la clasele a V-a – a VIII-a, să înceapă cel mai devreme la ora 9.00.“Învăţământul gimnazial cuprinde clasele a V-a – a VIII-a, se organizează şi funcţionează, de regulă, cu program de dimineaţă. Orele de curs nu pot începe mai devreme de ora 09: 00.“

La Religie să se predea istoria tututor marilor religii

Alianța propune o completare a prevederilor privind disciplina Religie, așa încât “ În cadrul orei de religie se asigură și studierea istoria tuturor marilor religii”. În plus, este propusă o nouă prevedere, care să specifice în mod clar că “La disciplina religie nu se realizează evaluare. “O voce” solicită reanalizarea prevederilor ce permit concursuri de admitere la Colegiile naționale

Mai multe prevederi din proiectul de lege, referitoare la posibilitatea desfășurării concursurilor de admitere lîn clasa a IX-a, la. Colegiile naționale, trebuie reanalizate, cer autorii amendamentelor menționate.

Alfabetizarea digitală – verificată în evaluările naționale de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

Un amendament propun e modificarea prevederilor referitoare la evaluările naționale de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a, astfel încât, pe lângă alfabetizarea funcțională, să fie verificată și alfabetizarea digitală a elevilor, prin itemi de literație specifici. Amendamentul propus:

“La finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii susțin evaluări naționale, obligatorii la limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei. Aceste evaluări includ și itemi de literație pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională și alfabetizare digitală a elevilor. Proba de limbă şi comunicare cuprinde, pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi limba maternă.“

Să fie menținută bursa de studiu, în cuantum de 400 lei/lună

Autorii amendamentelor includ bursa de studiu în lista burselor prevăzute în proiectul de lege. Ei apreciază “drept necesară păstrarea bursei de studiu, care în arhitectura actuală a sistemului de burse școlare este o bursă de reziliență, acordată elevilor cu rezultate bune la învățătură, însă sub bursa de merit (actuală performanță școlară), dar care provin din familii cu un venit redus (sub salariul minim pe economie/membru de famlie). Eliminarea acesteia ar lăsa fără protecție o categorie semnificativă de elevi. Aplicabilă justificarea de la art. 90 alin. (3).”

Elevii să aibă dreptul la decontarea transportului public “desfășurat în alte condiții decât sub forma unui serviciu public”

Este propus un articol nou, referitor la decontarea cheltuielilor cu transportul, potrivit căruia să poată fi decontate și cheltuielile cu transportul public în alte condiții decât sub forma unui serviciu public. Propunerea: “Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul public desfășurat în alte condiții decât sub forma unui serviciu public. Decontarea se va realiza de către unitatea de învățământ.”

Grupe și clase formate prin distribuție aleatorie

Un articol nou propus să fie adăugat la lege prevede constituirea grupelor și claselor prin distribuție aleatorie a elevilor: “(8) Formațiunile de studiu, grupe sau clase, se constituie, indiferent de nivelul educațional, prin distribuție aleatorie a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în formațiunile de studiu, în cazul în care există mai mult de una pe nivel educațional.”

Potrivit autorilor, “considerăm imperioasa prezenta adăugire la textul proiectului de lege, în vederea îmbunătățirii sistemului de instituții juridice care se asigură în concret de respectarea și punerea în practică a principiului desegregării școlare. ”

Învățământ de artă și sportiv – în toate școlile, nu doar în cele specializate

O propunere vizează extinderea învățământului de artă și a învățământului sportiv, așa încât acesta să nu se desfășoare doar în școlile cu program dedicat și în clasele cu program specific, așa cum spune acum proiectul de lege, ci și în celelalte școli. Potrivit amendamentului, “Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv integrat se organizează în şcolile şi liceele cu program de artă, respectiv sportiv, precum şi în celelalte unităţi de învăţământ primar, gimnazial şi liceal.”

 

 

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs