prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Spital din Argeș angajează! Ce posturi sunt scoase la concurs?

Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria”, Vedea, cu sediul în localitatea Vedea, Str. Principală nr. 165, județul Argeș, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar – contabil, post vacant, pe perioadă determinată de 3 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;â
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 21.06.2022, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 24.06.2022, ora 10,00 – susținere orală a proiectului de specialitate, data de 24.06.2022, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității. Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 10 iunie 2022, ora 12.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Psihiatrie „Sfânta Maria”, Vedea, și se publică pe site-ul spitalului www.spitalvedea.ro

 

 

 

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs