Astăzi, o nouă ședință de consiliu, la MIOVENI

DISTRIBUIȚI

Astăzi, de la ora 17.00, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Mioveni. Vor fi discutate, printre altele, aprobarea Înţelegerii de Cooperare dintre oraşul Mioveni, din România şi localitatea Măgdăceşti, Raionul Criuleni, Republica Moldova, aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 3596 mp situat în zona incintei principale Dacia- Poarta 1 ( teren care face parte din terenul în suprafaţă totală de 33.258 mp proprietate publică a oraşului Mioveni înscris în cartea funciară nr. 84386 – teren aferent străzii Uzinei) – pentru amenajarea unei parcări”,aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 50 mp care face parte din imobilul „teren categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în cartierul Mioveni, str. Părăşti – zona restaurantului Modern, cu suprafaţa de 266 mp” teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni în vederea utilizării acestuia ca parcare”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiţii Sala Sporturilor, oraş Mioveni, ca urmare a revizuirii proiectului tehnic.