prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Angajări la Spitalul Județean Pitești! Ce posturi au fost scoase la concurs!

Angajări la Spitalul Județean Pitești! Ce posturi au fost scoase la concurs! Spitalul Județean de Urgență Pitești, Județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef serviciu economist la Serviciul RUNOS.

CITEȘTE ȘI: OFICIAL! POSTURILE DISPONIBILE ÎN ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN ARGEȘ! LISTA COMPLETĂ!

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diploma de licenta în științe economice;
 • 2 ani vechime în specialitate.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 martie 2023, ora 10.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 martie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 17 martie 2023, ora 09.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Județean de Urgență Pitești, Județul Argeș, Aleea Spitalului nr. 36, Județul Argeș, telefon: 0248/287.150, int. 177.

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook sau pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs