ITM Argeş îşi modifică tarifele pentru eliberarea adeverinţelor

23
ITM_arges, ajofm_arges, tarife, adevarinte

Noi tarife pentru eliberarea de adeverinţe sau date din Registrul general de evidenţă a salariaţilor. Printr-un ordin al Ministerului Muncii a fost aprobat un act normativ ce face referire la tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii. Astfel că, tariful care se percepe de la persoanele fizice sau juridice este de 20 lei pentru fiecare dintre serviciile prestate de ITM Argeş. Mai exact, este vorba despre eliberarea unor certificate sau adeverinţe din arhiva instituţiei sau de furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor. Banii vor fi viraţi în contul de trezorerie sau la casieria instituţiei. Prin excepţie, nu se percep aceste tarife de la instituţiile care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, de la instanţele de judecată, organele de cercetare sau urmărire penală, de la organele fiscale sau de la instituţiile cu care Inspecţia Muncii a încheiat protocoale de colaborare.